โคจิมะ

JR สายานเซโตะโอฮาชิ(โคจีม่า-อุทะซุ) สำหรับ อุทะซุ/ทาคามัตสึ (จังหวัดคากาว่า)

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 快速 寝台特急 特急
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations