โคจิมะ

JR สายานเซโตะโอฮาชิ(โอคายาม่า-โคจีม่า) สำหรับ โอคายาม่า

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 快速 普通
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations