อิโตะอิกาว่า

JR สายโออิโต(มินามีโอทะริ-อิโทอิกาว่า) สำหรับ มินามิโอะทะริ

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 普通
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations