ซันโยฮิเมจิ

สายหลักรถไฟสายซันโย สำหรับ 西代/高速神戸

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 直通特急 普通
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations