ซันโยฮิเมจิ

สายหลักรถไฟสายซันโย สำหรับ 西代/高速神戸

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 普通 直通特急 特急
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations