มิชิมะ

JR สายหลักโตไคโด(อะตามิ-ไมบะระ) สำหรับ นูมาซุ/ชิซุโอกะ

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 普通
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations