โกเบ ซันโนะมิยะ (สายฮันคิว)

ฮันคิวสายหลักโคเบะ สำหรับ อุเมดะ (สายฮันคิว)

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 普通 快速急行 通勤特急 通勤急行 特急
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations