โกเบ ซันโนะมิยะ (สายฮันคิว)

ฮันคิวสายหลักโคเบะ สำหรับ โอซากาอูเมดะ

37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations