ซัปโปโร

JR สายหลักฮาโกดาเตะ(โอตารุ-อาซาฮิคาวะ) สำหรับ โอตารุ/当別

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 普通 快速
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  6

 • 09
  普通
  JR函館本線(小樽-旭川)
  ชิการิเบ็ตสึ
  19
  普通
  JR札沼線〔学園都市線〕
  ฮอกไกโดอิเรียวไดกากุ
  28
  普通
  JR函館本線(小樽-旭川)
  โอตารุ
  40
  普通
  JR札沼線〔学園都市線〕
  ฮอกไกโดอิเรียวไดกากุ
  52
  普通
  JR函館本線(小樽-旭川)
  โอตารุ
  56
  普通
  JR札沼線〔学園都市線〕
  ฮอกไกโดอิเรียวไดกากุ
 • 7

 • 05
  普通
  JR函館本線(小樽-旭川)
  โอตารุ
  10
  普通
  JR札沼線〔学園都市線〕
  ฮอกไกโดอิเรียวไดกากุ
  14
  普通
  JR函館本線(小樽-旭川)
  โอตารุ
  23
  普通
  JR札沼線〔学園都市線〕
  ไอโนะซาโตะโคเอ็น
  23
  普通
  JR函館本線(小樽-旭川)
  โฮชิมิ
  33
  普通
  JR函館本線(小樽-旭川)
  โอตารุ
  41
  普通
  JR札沼線〔学園都市線〕
  ฮอกไกโดอิเรียวไดกากุ
  45
  普通
  JR函館本線(小樽-旭川)
  โอตารุ
  51
  普通
  JR函館本線(小樽-旭川)
  เตย์เนะ
  59
  普通
  JR函館本線(小樽-旭川)
  โอตารุ
 • 8

 • 01
  普通
  JR札沼線〔学園都市線〕
  ฮอกไกโดอิเรียวไดกากุ
  06
  普通
  JR函館本線(小樽-旭川)
  โอตารุ
  13
  普通
  JR函館本線(小樽-旭川)
  เตย์เนะ
  14
  普通
  JR札沼線〔学園都市線〕
  ไอโนะซาโตะโคเอ็น
  17
  普通
  JR函館本線(小樽-旭川)
  โอตารุ
  25
  普通
  JR函館本線(小樽-旭川)
  เตย์เนะ
  29
  普通
  JR札沼線〔学園都市線〕
  ฮอกไกโดอิเรียวไดกากุ
  30
  普通
  JR函館本線(小樽-旭川)
  เตย์เนะ
  35
  普通
  JR函館本線(小樽-旭川)
  โอตารุ
  43
  普通
  JR函館本線(小樽-旭川)
  โอตารุ
  54
  普通
  JR函館本線(小樽-旭川)
  เตย์เนะ
  54
  普通
  JR札沼線〔学園都市線〕
  ฮอกไกโดอิเรียวไดกากุ
 • 9

 • 03
  普通
  JR函館本線(小樽-旭川)
  เตย์เนะ
  10
  快速
  エアポート85号
  โอตารุ
  16
  普通
  JR函館本線(小樽-旭川)
  โอตารุ
  25
  普通
  JR札沼線〔学園都市線〕
  ฮอกไกโดอิเรียวไดกากุ
  26
  普通
  JR函館本線(小樽-旭川)
  โฮชิมิ
  38
  普通
  JR函館本線(小樽-旭川)
  โฮชิมิ
  47
  快速
  エアポート91号
  โอตารุ
  50
  普通
  JR函館本線(小樽-旭川)
  โอตารุ
  51
  普通
  JR札沼線〔学園都市線〕
  ฮอกไกโดอิเรียวไดกากุ
  55
  普通
  JR函館本線(小樽-旭川)
  เตย์เนะ
 • 10

 • 06
  普通
  JR函館本線(小樽-旭川)
  โฮชิมิ
  13
  快速
  エアポート95号
  โอตารุ
  19
  普通
  JR函館本線(小樽-旭川)
  เตย์เนะ
  20
  普通
  JR札沼線〔学園都市線〕
  ฮอกไกโดอิเรียวไดกากุ
  27
  普通
  JR函館本線(小樽-旭川)
  โอตารุ
  39
  普通
  JR函館本線(小樽-旭川)
  โฮชิมิ
  40
  普通
  JR札沼線〔学園都市線〕
  ไอโนะซาโตะโคเอ็น
  48
  快速
  エアポート101号
  โอตารุ
  54
  普通
  JR函館本線(小樽-旭川)
  โอตารุ
 • 11

 • 00
  普通
  JR札沼線〔学園都市線〕
  ฮอกไกโดอิเรียวไดกากุ
  05
  普通
  JR函館本線(小樽-旭川)
  โฮชิมิ
  14
  快速
  エアポート105号
  โอตารุ
  17
  普通
  JR函館本線(小樽-旭川)
  เตย์เนะ
  20
  普通
  JR札沼線〔学園都市線〕
  ไอโนะซาโตะโคเอ็น
  26
  普通
  JR函館本線(小樽-旭川)
  โอตารุ
  38
  普通
  JR函館本線(小樽-旭川)
  โฮชิมิ
  40
  普通
  JR札沼線〔学園都市線〕
  ฮอกไกโดอิเรียวไดกากุ
  48
  快速
  エアポート111号
  โอตารุ
  55
  普通
  JR函館本線(小樽-旭川)
  โอตารุ
 • 12

 • 00
  普通
  JR札沼線〔学園都市線〕
  ไอโนะซาโตะโคเอ็น
  05
  普通
  JR函館本線(小樽-旭川)
  โฮชิมิ
  13
  快速
  エアポート115号
  โอตารุ
  16
  普通
  JR函館本線(小樽-旭川)
  เตย์เนะ
  20
  普通
  JR札沼線〔学園都市線〕
  ไอโนะซาโตะโคเอ็น
  28
  普通
  JR函館本線(小樽-旭川)
  โอตารุ
  40
  普通
  JR札沼線〔学園都市線〕
  ฮอกไกโดอิเรียวไดกากุ
  40
  普通
  JR函館本線(小樽-旭川)
  โฮชิมิ
  49
  快速
  エアポート121号
  โอตารุ
  52
  普通
  JR函館本線(小樽-旭川)
  โอตารุ
 • 13

 • 00
  普通
  JR札沼線〔学園都市線〕
  ไอโนะซาโตะโคเอ็น
  02
  普通
  JR函館本線(小樽-旭川)
  เตย์เนะ
  13
  快速
  エアポート125号
  โอตารุ
  16
  普通
  JR函館本線(小樽-旭川)
  โฮชิมิ
  20
  普通
  JR札沼線〔学園都市線〕
  ฮอกไกโดอิเรียวไดกากุ
  27
  普通
  JR函館本線(小樽-旭川)
  โอตารุ
  40
  普通
  JR札沼線〔学園都市線〕
  当別
  40
  普通
  JR函館本線(小樽-旭川)
  โฮชิมิ
  47
  快速
  エアポート131号
  โอตารุ
  50
  普通
  JR函館本線(小樽-旭川)
  โอตารุ
 • 14

 • 00
  普通
  JR札沼線〔学園都市線〕
  ฮอกไกโดอิเรียวไดกากุ
  04
  普通
  JR函館本線(小樽-旭川)
  โฮชิมิ
  13
  快速
  エアポート135号
  โอตารุ
  20
  普通
  JR札沼線〔学園都市線〕
  ฮอกไกโดอิเรียวไดกากุ
  20
  普通
  JR函館本線(小樽-旭川)
  เตย์เนะ
  27
  普通
  JR函館本線(小樽-旭川)
  โอตารุ
  40
  普通
  JR札沼線〔学園都市線〕
  ฮอกไกโดอิเรียวไดกากุ
  40
  普通
  JR函館本線(小樽-旭川)
  โอตารุ
  48
  快速
  エアポート141号
  โอตารุ
 • 15

 • 00
  普通
  JR札沼線〔学園都市線〕
  ฮอกไกโดอิเรียวไดกากุ
  01
  普通
  JR函館本線(小樽-旭川)
  โอตารุ
  12
  快速
  エアポート145号
  โอตารุ
  15
  普通
  JR函館本線(小樽-旭川)
  เตย์เนะ
  20
  普通
  JR札沼線〔学園都市線〕
  当別
  27
  普通
  JR函館本線(小樽-旭川)
  โอตารุ
  39
  普通
  JR函館本線(小樽-旭川)
  โอตารุ
  40
  普通
  JR札沼線〔学園都市線〕
  ไอโนะซาโตะโคเอ็น
  48
  快速
  エアポート151号
  โอตารุ
  51
  普通
  JR函館本線(小樽-旭川)
  โอตารุ
  57
  普通
  JR函館本線(小樽-旭川)
  เตย์เนะ
 • 16

 • 00
  普通
  JR札沼線〔学園都市線〕
  ฮอกไกโดอิเรียวไดกากุ
  07
  普通
  JR函館本線(小樽-旭川)
  โฮชิมิ
  13
  快速
  エアポート155号
  โอตารุ
  16
  普通
  JR函館本線(小樽-旭川)
  เตย์เนะ
  20
  普通
  JR札沼線〔学園都市線〕
  ฮอกไกโดอิเรียวไดกากุ
  26
  普通
  JR函館本線(小樽-旭川)
  โอตารุ
  40
  普通
  JR札沼線〔学園都市線〕
  ไอโนะซาโตะโคเอ็น
  41
  普通
  JR函館本線(小樽-旭川)
  โอตารุ
  48
  快速
  エアポート161号
  โอตารุ
  51
  普通
  JR函館本線(小樽-旭川)
  เตย์เนะ
  56
  普通
  JR函館本線(小樽-旭川)
  โอตารุ
 • 17

 • 00
  普通
  JR札沼線〔学園都市線〕
  ฮอกไกโดอิเรียวไดกากุ
  05
  普通
  JR函館本線(小樽-旭川)
  โอตารุ
  10
  快速
  エアポート165号
  โอตารุ
  13
  普通
  JR函館本線(小樽-旭川)
  โฮชิมิ
  15
  普通
  JR札沼線〔学園都市線〕
  当別
  20
  普通
  JR函館本線(小樽-旭川)
  เตย์เนะ
  26
  普通
  JR函館本線(小樽-旭川)
  โอตารุ
  30
  普通
  JR札沼線〔学園都市線〕
  ฮอกไกโดอิเรียวไดกากุ
  34
  普通
  JR函館本線(小樽-旭川)
  โอตารุ
  41
  快速
  エアポート169号
  โอตารุ
  44
  普通
  JR函館本線(小樽-旭川)
  โอตารุ
  45
  普通
  JR札沼線〔学園都市線〕
  ฮอกไกโดอิเรียวไดกากุ
  49
  快速
  JR函館本線快速〔ニセコライナー〕
  คุจัน
  52
  普通
  JR函館本線(小樽-旭川)
  โฮชิมิ
  58
  普通
  JR函館本線(小樽-旭川)
  เตย์เนะ
 • 18

 • 00
  普通
  JR札沼線〔学園都市線〕
  ไอโนะซาโตะโคเอ็น
  04
  普通
  JR函館本線(小樽-旭川)
  โอตารุ
  10
  快速
  エアポート175号
  โอตารุ
  13
  普通
  JR函館本線(小樽-旭川)
  เตย์เนะ
  15
  普通
  JR札沼線〔学園都市線〕
  ฮอกไกโดอิเรียวไดกากุ
  19
  普通
  JR函館本線(小樽-旭川)
  โฮชิมิ
  24
  普通
  JR函館本線(小樽-旭川)
  โอตารุ
  30
  普通
  JR札沼線〔学園都市線〕
  ฮอกไกโดอิเรียวไดกากุ
  34
  普通
  JR函館本線(小樽-旭川)
  โอตารุ
  41
  快速
  エアポート179号
  โอตารุ
  44
  普通
  JR函館本線(小樽-旭川)
  โอตารุ
  45
  普通
  JR札沼線〔学園都市線〕
  ฮอกไกโดอิเรียวไดกากุ
  50
  普通
  JR函館本線(小樽-旭川)
  โฮชิมิ
  56
  普通
  JR函館本線(小樽-旭川)
  เตย์เนะ
 • 19

 • 00
  普通
  JR札沼線〔学園都市線〕
  ไอโนะซาโตะโคเอ็น
  05
  普通
  JR函館本線(小樽-旭川)
  โฮชิมิ
  12
  快速
  エアポート185号
  โอตารุ
  19
  普通
  JR函館本線(小樽-旭川)
  โอตารุ
  20
  普通
  JR札沼線〔学園都市線〕
  当別
  25
  普通
  JR函館本線(小樽-旭川)
  เตย์เนะ
  33
  普通
  JR函館本線(小樽-旭川)
  โฮชิมิ
  40
  快速
  エアポート189号
  โอตารุ
  40
  普通
  JR札沼線〔学園都市線〕
  ฮอกไกโดอิเรียวไดกากุ
  44
  普通
  JR函館本線(小樽-旭川)
  เตย์เนะ
  54
  普通
  JR函館本線(小樽-旭川)
  โอตารุ
 • 20

 • 00
  普通
  JR札沼線〔学園都市線〕
  ฮอกไกโดอิเรียวไดกากุ
  04
  普通
  JR函館本線(小樽-旭川)
  เตย์เนะ
  08
  普通
  JR函館本線(小樽-旭川)
  โอตารุ
  17
  普通
  JR函館本線(小樽-旭川)
  โอตารุ
  20
  普通
  JR札沼線〔学園都市線〕
  当別
  25
  普通
  JR函館本線(小樽-旭川)
  เตย์เนะ
  32
  普通
  JR函館本線(小樽-旭川)
  โอตารุ
  40
  普通
  JR札沼線〔学園都市線〕
  ฮอกไกโดอิเรียวไดกากุ
  44
  普通
  JR函館本線(小樽-旭川)
  โอตารุ
  56
  普通
  JR函館本線(小樽-旭川)
  เตย์เนะ
 • 21

 • 00
  普通
  JR札沼線〔学園都市線〕
  ฮอกไกโดอิเรียวไดกากุ
  05
  普通
  JR函館本線(小樽-旭川)
  โอตารุ
  16
  普通
  JR函館本線(小樽-旭川)
  โอตารุ
  20
  普通
  JR札沼線〔学園都市線〕
  ไอโนะซาโตะโคเอ็น
  30
  普通
  JR函館本線(小樽-旭川)
  โอตารุ
  38
  普通
  JR函館本線(小樽-旭川)
  โอตารุ
  40
  普通
  JR札沼線〔学園都市線〕
  当別
  50
  普通
  JR函館本線(小樽-旭川)
  เตย์เนะ
 • 22

 • 00
  普通
  JR函館本線(小樽-旭川)
  โอตารุ
  00
  普通
  JR札沼線〔学園都市線〕
  ฮอกไกโดอิเรียวไดกากุ
  09
  普通
  JR函館本線(小樽-旭川)
  โฮชิมิ
  20
  普通
  JR函館本線(小樽-旭川)
  โอตารุ
  20
  普通
  JR札沼線〔学園都市線〕
  当別
  30
  普通
  JR函館本線(小樽-旭川)
  เตย์เนะ
  38
  普通
  JR函館本線(小樽-旭川)
  โอตารุ
  40
  普通
  JR札沼線〔学園都市線〕
  ไอโนะซาโตะโคเอ็น
  53
  普通
  JR函館本線(小樽-旭川)
  โอตารุ
 • 23

 • 06
  普通
  JR函館本線(小樽-旭川)
  เตย์เนะ
  08
  普通
  JR札沼線〔学園都市線〕
  当別
  22
  普通
  JR函館本線(小樽-旭川)
  เตย์เนะ
  30
  普通
  JR函館本線(小樽-旭川)
  โอตารุ
  37
  普通
  JR札沼線〔学園都市線〕
  当別
  45
  普通
  JR函館本線(小樽-旭川)
  เตย์เนะ
  52
  普通
  JR函館本線(小樽-旭川)
  โอตารุ
  59
  普通
  JR函館本線(小樽-旭川)
  เตย์เนะ
  59
  普通
  JR札沼線〔学園都市線〕
  ไอโนะซาโตะโคเอ็น