ไซกาตะ

JR สายหลักชินเอ็สึ(นาโอเอ็สึ-นากาโอกะ) สำหรับ นาโอะเอ็ตสึ/เมียวโกโกเง็น

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 普通 快速
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations