ซาเซโบะ

JR ซาเซโบะเส้น สำหรับ ฮิเซ็นยามากุจิ/นางาซากิ (จังหวัดนางาซากิ)

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 普通 特急 快速 区間快速
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations