ซาเซโบะ

JR ซาเซโบะเส้น สำหรับ ฮิเซ็นยามากุจิ/นางาซากิ (จังหวัดนางาซากิ)

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 特急 普通
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations