ซาโกะ

JR โคโทะกุเส้น สำหรับ ซันบนมัตสึ (จังหวัดคากาว่า)/ทาคามัตสึ (จังหวัดคากาว่า)

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 普通
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations