อิมะบาริ

JR สายโยซัน(ทาคามัตสึ-มัตสึยาม่า) สำหรับ มัตสึยาม่า (จังหวัดเอฮิเมะ)

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 普通 特急 快速
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  6

 • 01
  普通
  JR予讃線(高松-松山)
  มัตสึยาม่า (จังหวัดเอฮิเมะ)
  29
  特急
  モーニングEXP松山
  มัตสึยาม่า (จังหวัดเอฮิเมะ)
  34
  普通
  JR予讃線(高松-松山)
  มัตสึยาม่า (จังหวัดเอฮิเมะ)
  49
  普通
  JR予讃線(高松-松山)
  อิโยะ
 • 7

 • 11
  特急
  いしづち101号
  มัตสึยาม่า (จังหวัดเอฮิเมะ)
  20
  普通
  JR予讃線(高松-松山)
  มัตสึยาม่า (จังหวัดเอฮิเมะ)
  57
  特急
  いしづち103号
  มัตสึยาม่า (จังหวัดเอฮิเมะ)
 • 8

 • 08
  普通
  JR予讃線(高松-松山)
  มัตสึยาม่า (จังหวัดเอฮิเมะ)
  51
  普通
  JR予讃線(高松-松山)
  มัตสึยาม่า (จังหวัดเอฮิเมะ)
 • 9

 • 30
  特急
  しおかぜ1号
  มัตสึยาม่า (จังหวัดเอฮิเมะ)
  30
  特急
  いしづち1号
  มัตสึยาม่า (จังหวัดเอฮิเมะ)
 • 10

 • 07
  普通
  JR予讃線(高松-松山)
  มัตสึยาม่า (จังหวัดเอฮิเมะ)
  41
  特急
  しおかぜ3号
  มัตสึยาม่า (จังหวัดเอฮิเมะ)
  41
  特急
  いしづち3号
  มัตสึยาม่า (จังหวัดเอฮิเมะ)
 • 11

 • 08
  普通
  JR予讃線(高松-松山)
  อิโยะ
  36
  特急
  いしづち5号
  มัตสึยาม่า (จังหวัดเอฮิเมะ)
  36
  特急
  しおかぜ5号
  มัตสึยาม่า (จังหวัดเอฮิเมะ)
 • 12

 • 11
  普通
  JR予讃線(高松-松山)
  มัตสึยาม่า (จังหวัดเอฮิเมะ)
  41
  特急
  いしづち7号
  มัตสึยาม่า (จังหวัดเอฮิเมะ)
  41
  特急
  しおかぜ7号
  มัตสึยาม่า (จังหวัดเอฮิเมะ)
 • 13

 • 01
  普通
  JR予讃線(高松-松山)
  มัตสึยาม่า (จังหวัดเอฮิเมะ)
  39
  特急
  しおかぜ9号
  มัตสึยาม่า (จังหวัดเอฮิเมะ)
  39
  特急
  いしづち9号
  มัตสึยาม่า (จังหวัดเอฮิเมะ)
 • 14

 • 05
  普通
  JR予讃線(高松-松山)
  มัตสึยาม่า (จังหวัดเอฮิเมะ)
  43
  特急
  しおかぜ11号
  มัตสึยาม่า (จังหวัดเอฮิเมะ)
  43
  特急
  いしづち11号
  มัตสึยาม่า (จังหวัดเอฮิเมะ)
 • 15

 • 20
  普通
  JR予讃線(高松-松山)
  มัตสึยาม่า (จังหวัดเอฮิเมะ)
  41
  特急
  しおかぜ13号
  มัตสึยาม่า (จังหวัดเอฮิเมะ)
  41
  特急
  いしづち13号
  มัตสึยาม่า (จังหวัดเอฮิเมะ)
 • 16

 • 13
  普通
  JR予讃線(高松-松山)
  มัตสึยาม่า (จังหวัดเอฮิเมะ)
  44
  特急
  いしづち15号
  มัตสึยาม่า (จังหวัดเอฮิเมะ)
  44
  特急
  しおかぜ15号
  มัตสึยาม่า (จังหวัดเอฮิเมะ)
  48
  普通
  JR予讃線(高松-松山)
  มัตสึยาม่า (จังหวัดเอฮิเมะ)
 • 17

 • 22
  普通
  JR予讃線(高松-松山)
  มัตสึยาม่า (จังหวัดเอฮิเมะ)
  45
  特急
  いしづち17号
  มัตสึยาม่า (จังหวัดเอฮิเมะ)
  45
  特急
  しおかぜ17号
  มัตสึยาม่า (จังหวัดเอฮิเมะ)
  57
  普通
  JR予讃線(高松-松山)
  อิโยะ
 • 18

 • 47
  特急
  いしづち19号
  มัตสึยาม่า (จังหวัดเอฮิเมะ)
  47
  特急
  しおかぜ19号
  มัตสึยาม่า (จังหวัดเอฮิเมะ)
  55
  普通
  JR予讃線(高松-松山)
  มัตสึยาม่า (จังหวัดเอฮิเมะ)
 • 19

 • 48
  特急
  しおかぜ21号
  มัตสึยาม่า (จังหวัดเอฮิเมะ)
  48
  特急
  いしづち21号
  มัตสึยาม่า (จังหวัดเอฮิเมะ)
  52
  快速
  サンポート南風リレー号
  มัตสึยาม่า (จังหวัดเอฮิเมะ)
 • 20

 • 54
  特急
  しおかぜ23号
  มัตสึยาม่า (จังหวัดเอฮิเมะ)
  54
  特急
  いしづち23号
  มัตสึยาม่า (จังหวัดเอฮิเมะ)
 • 21

 • 02
  普通
  JR予讃線(高松-松山)
  มัตสึยาม่า (จังหวัดเอฮิเมะ)
  44
  普通
  JR予讃線(高松-松山)
  มัตสึยาม่า (จังหวัดเอฮิเมะ)
  57
  特急
  しおかぜ25号
  มัตสึยาม่า (จังหวัดเอฮิเมะ)
  57
  特急
  いしづち25号
  มัตสึยาม่า (จังหวัดเอฮิเมะ)
 • 22

 • 57
  特急
  しおかぜ27号
  มัตสึยาม่า (จังหวัดเอฮิเมะ)
  57
  特急
  いしづち27号
  มัตสึยาม่า (จังหวัดเอฮิเมะ)