โคกไกกิจิโดมาเอะ

โตเกียวเมโทร สายชิโยดะ สำหรับ โยโยกิอุเอ็ฮาระ

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 普通 準急 急行
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations