ทาคาโอะ (โตเกียว)

เกโอสายทาคาโอะ สำหรับ 高尾山口

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 各停 快速 特急
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations