ทาคาโอะ (โตเกียว)

JR สายหลักชูโอ(โตเกียว-ชิโอจิริ) สำหรับ ชินจูกุ/โตเกียว

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 快速 中央特快
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations