ทาคาโอะ (โตเกียว)

ซากามิโค
นิชิฮาจิโอจิ

JR สายหลักชูโอ(โตเกียว-ชิโอจิริ) สำหรับ ชินจูกุ/โตเกียว

37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  4

 • 28
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  57
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
 • 5

 • 08
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  24
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  38
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  43
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  57
  ชูโอ ด่วนพิเศษ
  JR สายศูนย์ชูโอ ด่วนพิเศษ
  โตเกียว
 • 6

 • 05
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  13
  ชูโอ ด่วนพิเศษ
  JR สายศูนย์ชูโอ ด่วนพิเศษ
  โตเกียว
  18
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  26
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  32
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  37
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  44
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  50
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  58
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
 • 7

 • 03
  通勤特快
  JR中央線通勤特別快速
  โตเกียว
  06
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  13
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  18
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  25
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  31
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  34
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  39
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  45
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  52
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
 • 8

 • 00
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  03
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  06
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  11
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  18
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักชูโอ(โตเกียว-ชิโอจิริ)
  ทาจิกาวะ
  22
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  31
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  36
  通勤特快
  JR中央線通勤特別快速
  โตเกียว
  40
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  43
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  51
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  57
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
 • 9

 • 05
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  11
  ชูโอ ด่วนพิเศษ
  JR สายศูนย์ชูโอ ด่วนพิเศษ
  โตเกียว
  19
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  26
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  33
  ชูโอ ด่วนพิเศษ
  JR สายศูนย์ชูโอ ด่วนพิเศษ
  โตเกียว
  39
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  50
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  58
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
 • 10

 • 05
  ชูโอ ด่วนพิเศษ
  JR สายศูนย์ชูโอ ด่วนพิเศษ
  โตเกียว
  17
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  26
  ชูโอ ด่วนพิเศษ
  JR สายศูนย์ชูโอ ด่วนพิเศษ
  โตเกียว
  32
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  41
  ชูโอ ด่วนพิเศษ
  JR สายศูนย์ชูโอ ด่วนพิเศษ
  โตเกียว
  47
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  59
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
 • 11

 • 05
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  19
  ชูโอ ด่วนพิเศษ
  JR สายศูนย์ชูโอ ด่วนพิเศษ
  โตเกียว
  28
  ชูโอ ด่วนพิเศษ
  JR สายศูนย์ชูโอ ด่วนพิเศษ
  โตเกียว
  35
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  41
  ชูโอ ด่วนพิเศษ
  JR สายศูนย์ชูโอ ด่วนพิเศษ
  โตเกียว
  51
  ชูโอ ด่วนพิเศษ
  JR สายศูนย์ชูโอ ด่วนพิเศษ
  โตเกียว
 • 12

 • 00
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  09
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  15
  ชูโอ ด่วนพิเศษ
  JR สายศูนย์ชูโอ ด่วนพิเศษ
  โตเกียว
  23
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  33
  ชูโอ ด่วนพิเศษ
  JR สายศูนย์ชูโอ ด่วนพิเศษ
  โตเกียว
  41
  ชูโอ ด่วนพิเศษ
  JR สายศูนย์ชูโอ ด่วนพิเศษ
  โตเกียว
  44
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  54
  ชูโอ ด่วนพิเศษ
  JR สายศูนย์ชูโอ ด่วนพิเศษ
  โตเกียว
 • 13

 • 00
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  10
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  21
  ชูโอ ด่วนพิเศษ
  JR สายศูนย์ชูโอ ด่วนพิเศษ
  โตเกียว
  34
  ชูโอ ด่วนพิเศษ
  JR สายศูนย์ชูโอ ด่วนพิเศษ
  โตเกียว
  44
  ชูโอ ด่วนพิเศษ
  JR สายศูนย์ชูโอ ด่วนพิเศษ
  โตเกียว
  53
  ชูโอ ด่วนพิเศษ
  JR สายศูนย์ชูโอ ด่วนพิเศษ
  โตเกียว
  59
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
 • 14

 • 08
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  18
  ชูโอ ด่วนพิเศษ
  JR สายศูนย์ชูโอ ด่วนพิเศษ
  โตเกียว
  30
  ชูโอ ด่วนพิเศษ
  JR สายศูนย์ชูโอ ด่วนพิเศษ
  โตเกียว
  41
  ชูโอ ด่วนพิเศษ
  JR สายศูนย์ชูโอ ด่วนพิเศษ
  โตเกียว
  52
  ชูโอ ด่วนพิเศษ
  JR สายศูนย์ชูโอ ด่วนพิเศษ
  โตเกียว
 • 15

 • 08
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  16
  ชูโอ ด่วนพิเศษ
  JR สายศูนย์ชูโอ ด่วนพิเศษ
  โตเกียว
  31
  ชูโอ ด่วนพิเศษ
  JR สายศูนย์ชูโอ ด่วนพิเศษ
  โตเกียว
  39
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  48
  ชูโอ ด่วนพิเศษ
  JR สายศูนย์ชูโอ ด่วนพิเศษ
  โตเกียว
 • 16

 • 02
  ชูโอ ด่วนพิเศษ
  JR สายศูนย์ชูโอ ด่วนพิเศษ
  โตเกียว
  07
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  12
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  22
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  34
  ชูโอ ด่วนพิเศษ
  JR สายศูนย์ชูโอ ด่วนพิเศษ
  โตเกียว
  40
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  47
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  52
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  57
  ชูโอ ด่วนพิเศษ
  JR สายศูนย์ชูโอ ด่วนพิเศษ
  โตเกียว
 • 17

 • 03
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  11
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  19
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  30
  ชูโอ ด่วนพิเศษ
  JR สายศูนย์ชูโอ ด่วนพิเศษ
  โตเกียว
  37
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  42
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  52
  ชูโอ ด่วนพิเศษ
  JR สายศูนย์ชูโอ ด่วนพิเศษ
  โตเกียว
  59
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
 • 18

 • 09
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  13
  ชูโอ ด่วนพิเศษ
  JR สายศูนย์ชูโอ ด่วนพิเศษ
  โตเกียว
  20
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  28
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  35
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  38
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักชูโอ(โตเกียว-ชิโอจิริ)
  ทาจิกาวะ
  44
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  54
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  58
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
 • 19

 • 03
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  13
  ชูโอ ด่วนพิเศษ
  JR สายศูนย์ชูโอ ด่วนพิเศษ
  โตเกียว
  23
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  31
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  40
  ชูโอ ด่วนพิเศษ
  JR สายศูนย์ชูโอ ด่วนพิเศษ
  โตเกียว
  43
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  50
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
 • 20

 • 01
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  10
  ชูโอ ด่วนพิเศษ
  JR สายศูนย์ชูโอ ด่วนพิเศษ
  โตเกียว
  19
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  23
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  32
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  42
  ชูโอ ด่วนพิเศษ
  JR สายศูนย์ชูโอ ด่วนพิเศษ
  โตเกียว
  48
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  55
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
 • 21

 • 03
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  12
  ชูโอ ด่วนพิเศษ
  JR สายศูนย์ชูโอ ด่วนพิเศษ
  โตเกียว
  18
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  22
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  27
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  33
  ชูโอ ด่วนพิเศษ
  JR สายศูนย์ชูโอ ด่วนพิเศษ
  โตเกียว
  39
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  46
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  50
  ชูโอ ด่วนพิเศษ
  JR สายศูนย์ชูโอ ด่วนพิเศษ
  โตเกียว
  56
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
 • 22

 • 03
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  12
  ชูโอ ด่วนพิเศษ
  JR สายศูนย์ชูโอ ด่วนพิเศษ
  โตเกียว
  16
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  24
  ชูโอ ด่วนพิเศษ
  JR สายศูนย์ชูโอ ด่วนพิเศษ
  โตเกียว
  30
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  35
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  42
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  52
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
 • 23

 • 03
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  20
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โตเกียว
  34
  รถไฟท้องถิ่น
  JR中央線各停
  มิทากะ
  50
  รถไฟท้องถิ่น
  JR中央線各停
  มิทากะ
 • 0

 • 13
  รถไฟท้องถิ่น
  JR中央線各停
  มูซาชิโคกาเนอิ
เนื้อหาของตารางเวลา 2024-02-28 ในปัจจุบันสะท้อนถึงข้อมูลล่าสุดที่ได้รับจาก Kotsu Shimbun การแก้ไขตารางเวลาจะดำเนินการทั่วประเทศญี่ปุ่นในวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2024 โปรดทราบว่าเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ค
close

ข้อมูลในเว็บไซต์นี้มีประโยชน์หรือไม่?

bad

ไร้ประโยชน์

normal

เนื้อหาไม่เพียงพอ

good

มีประโยชน์

ขอบคุณสำหรับการตอบกลับครับ/ค่ะ พวกเราจะพยายามปรับปรุงคุณภาพต่อไป