ทากาดาโนะบาบะ

เจบุสายชินจูกุ สำหรับ เจย์บุชินจูกุ

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 各停 準急 急行 特急
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations