ทากาดาโนะบาบะ

เจบุสายชินจูกุ สำหรับ โทโกโรซาวะ/ฮนคาวะโกเอะ/ไฮจิมะ

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations