ทากาดาโนะบาบะ

เจบุสายชินจูกุ สำหรับ โทโกโรซาวะ/ฮนคาวะโกเอะ/ไฮจิมะ

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 各停 準急 急行 有料列車
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations