ทากาดาโนะบาบะ

เจบุสายชินจูกุ สำหรับ ฮนคาวะโกเอะ

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 各停 急行 有料列車 準急
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations