โคจิ

JR โดสันเส้น สำหรับ อาวะอิเกะดะ/ทาโดสึ/นาฮาริ

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 特急
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations