โคจิ

JR โดสันเส้น สำหรับ อาวะอิเกะดะ/ทาโดสึ/นาฮาริ

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 特急 普通 快速
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  4

 • 51
  特急
  しまんと2号
  ทาคามัตสึ (จังหวัดคากาว่า)
 • 5

 • 41
  普通
  JR土讃線
  อาวะอิเกะดะ
 • 6

 • 00
  特急
  南風2号
  โอคายาม่า
  03
  普通
  JR土讃線
  โทสะยามาดะ
  36
  普通
  JR土讃線
  โทสะยามาดะ
 • 7

 • 00
  特急
  しまんと4号
  ทาคามัตสึ (จังหวัดคากาว่า)
  00
  特急
  南風4号
  โอคายาม่า
  02
  普通
  JR土讃線
  โทสะยามาดะ
  32
  普通
  JR土讃線
  โทสะยามาดะ
  46
  快速
  JR土讃線快速
  อากิ
 • 8

 • 01
  特急
  南風6号
  โอคายาม่า
  10
  普通
  JR土讃線
  โทสะยามาดะ
  30
  快速
  JR土讃線快速
  นาฮาริ
 • 9

 • 13
  特急
  南風8号
  โอคายาม่า
  19
  普通
  JR土讃線
  นาฮาริ
  44
  普通
  JR土讃線
  โทสะยามาดะ
 • 10

 • 13
  特急
  南風10号
  โอคายาม่า
  16
  普通
  しんたろう2号
  นาฮาริ
  44
  普通
  JR土讃線
  โทสะยามาดะ
 • 11

 • 13
  特急
  南風12号
  โอคายาม่า
  16
  普通
  JR土讃線
  นาฮาริ
  44
  普通
  JR土讃線
  โทสะยามาดะ
 • 12

 • 13
  特急
  南風14号
  โอคายาม่า
  16
  普通
  JR土讃線
  นาฮาริ
  44
  普通
  JR土讃線
  โคโตฮิระ
 • 13

 • 13
  特急
  南風16号
  โอคายาม่า
  16
  普通
  JR土讃線
  นาฮาริ
  44
  普通
  JR土讃線
  โทสะยามาดะ
 • 14

 • 13
  特急
  南風18号
  โอคายาม่า
  16
  普通
  JR土讃線
  นาฮาริ
  44
  普通
  JR土讃線
  โทสะยามาดะ
 • 15

 • 13
  特急
  南風20号
  โอคายาม่า
  16
  快速
  JR土讃線快速
  นาฮาริ
  32
  普通
  JR土讃線
  โคโตฮิระ
 • 16

 • 13
  特急
  南風22号
  โอคายาม่า
  15
  普通
  JR土讃線
  โทสะยามาดะ
  15
  快速
  JR土讃線快速
  นาฮาริ
  40
  普通
  JR土讃線
  โทสะยามาดะ
 • 17

 • 13
  特急
  南風24号
  โอคายาม่า
  18
  普通
  JR土讃線
  อาวะอิเกะดะ
  34
  普通
  JR土讃線
  โทสะยามาดะ
  34
  快速
  JR土讃線快速
  นาฮาริ
  49
  普通
  JR土讃線
  โทสะยามาดะ
 • 18

 • 16
  普通
  JR土讃線
  โทสะยามาดะ
  36
  特急
  南風26号
  โอคายาม่า
  52
  普通
  JR土讃線
  โทสะยามาดะ
 • 19

 • 05
  普通
  JR土讃線
  นาฮาริ
  24
  普通
  JR土讃線
  โทสะยามาดะ
  31
  特急
  しまんと6号
  ทาคามัตสึ (จังหวัดคากาว่า)
  31
  特急
  南風28号
  โอคายาม่า
  48
  普通
  JR土讃線
  อากิ
 • 20

 • 14
  普通
  JR土讃線
  นาฮาริ
  34
  特急
  しまんと8号
  ทาคามัตสึ (จังหวัดคากาว่า)
  37
  普通
  JR土讃線
  โทสะยามาดะ
 • 21

 • 25
  普通
  JR土讃線
  นาฮาริ
 • 22

 • 01
  普通
  JR土讃線
  โทสะยามาดะ
  36
  普通
  JR土讃線
  อากิ