ทาคายามะ

JR สายหลักทาคายามะ(กิฟุ-อิโนทานิ) สำหรับ กิฟุ/นาโกย่า

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 普通 特急
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  5

 • 24
  普通
  JR高山本線(岐阜-猪谷)
  กิฟุ
 • 6

 • 22
  普通
  JR高山本線(岐阜-猪谷)
  เกโระ
  46
  特急
  ひだ2号
  นาโกย่า
 • 7

 • 14
  普通
  JR高山本線(岐阜-猪谷)
  มิโนะโอตะ
 • 8

 • 00
  特急
  ひだ4号
  นาโกย่า
 • 9

 • 36
  特急
  ひだ6号
  นาโกย่า
 • 10

 • 24
  普通
  JR高山本線(岐阜-猪谷)
  มิโนะโอตะ
 • 11

 • 35
  特急
  ひだ8号
  นาโกย่า
 • 12

 • 35
  特急
  ひだ10号
  นาโกย่า
  45
  普通
  JR高山本線(岐阜-猪谷)
  มิโนะโอตะ
 • 13

 • 35
  特急
  ひだ12号
  นาโกย่า
 • 14

 • 44
  特急
  ひだ14号
  นาโกย่า
  53
  普通
  JR高山本線(岐阜-猪谷)
  มิโนะโอตะ
 • 15

 • 34
  特急
  ひだ16号
  นาโกย่า
  34
  特急
  ひだ36号
  โอซากะ
 • 16

 • 33
  特急
  ひだ18号
  นาโกย่า
  39
  普通
  JR高山本線(岐阜-猪谷)
  มิโนะโอตะ
 • 18

 • 48
  特急
  ひだ20号
  นาโกย่า
  54
  普通
  JR高山本線(岐阜-猪谷)
  มิโนะโอตะ
 • 19

 • 47
  普通
  JR高山本線(岐阜-猪谷)
  มิโนะโอตะ
 • 21

 • 50
  普通
  JR高山本線(岐阜-猪谷)
  มิโนะโอตะ