ทาคายามะ

JR สายหลักทาคายามะ(กิฟุ-อิโนทานิ) สำหรับ อิโนะทานิ/โทยามะ

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 普通 特急
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  5

 • 7

 • 9

 • 10

 • 11

 • 12

 • 13

 • 14

 • 15

 • 16

 • 17

 • 19

 • 20

 • 22