ทาคายามะ

JR สายหลักทาคายามะ(กิฟุ-อิโนทานิ) สำหรับ อิโนะทานิ/โทยามะ

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 普通 特急
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  5

 • 31
  普通
  JR高山本線(岐阜-猪谷)
  อิโนะทานิ
 • 7

 • 40
  普通
  JR高山本線(岐阜-猪谷)
  อิโนะทานิ
 • 9

 • 40
  普通
  JR高山本線(岐阜-猪谷)
  อิโนะทานิ
 • 10

 • 28
  普通
  JR高山本線(岐阜-猪谷)
  ฮิดะฟุรุคาวะ
 • 11

 • 03
  特急
  ひだ3号
  โทยามะ
 • 12

 • 01
  普通
  JR高山本線(岐阜-猪谷)
  อิโนะทานิ
  20
  特急
  ひだ5号
  ฮิดะฟุรุคาวะ
 • 13

 • 17
  特急
  ひだ7号
  โทยามะ
 • 14

 • 20
  普通
  JR高山本線(岐阜-猪谷)
  ฮิดะฟุรุคาวะ
 • 15

 • 17
  特急
  ひだ11号
  โทยามะ
 • 16

 • 02
  普通
  JR高山本線(岐阜-猪谷)
  อิโนะทานิ
  57
  普通
  JR高山本線(岐阜-猪谷)
  ฮิดะฟุรุคาวะ
 • 17

 • 18
  特急
  ひだ13号
  โทยามะ
  51
  普通
  JR高山本線(岐阜-猪谷)
  อิโนะทานิ
 • 19

 • 01
  普通
  JR高山本線(岐阜-猪谷)
  ฮิดะฟุรุคาวะ
  51
  普通
  JR高山本線(岐阜-猪谷)
  อิโนะทานิ
 • 20

 • 55
  普通
  JR高山本線(岐阜-猪谷)
  อิโนะทานิ
 • 22

 • 52
  普通
  JR高山本線(岐阜-猪谷)
  ซาคาคามิ