ทาคายามะ

JR สายหลักทาคายามะ(กิฟุ-อิโนทานิ) สำหรับ 猪谷/富山

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 特急
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations