ฮิโระซากิ

อิชิกาวะ (สายหลักโออุ)
ไนเจียวชิ

JR สายหลักโออุ(อากิตะ-อาโอโมริ) สำหรับ อาโอโมริ

37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  5

 • 26
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโออุ(อากิตะ-อาโอโมริ)
  อาโอโมริ
 • 6

 • 01
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโออุ(อากิตะ-อาโอโมริ)
  อาโอโมริ
  39
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโออุ(อากิตะ-อาโอโมริ)
  อาโอโมริ
 • 7

 • 06
  รถไฟเร็ว
  JR奥羽本線快速(秋田-青森)
  อาโอโมริ
  25
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโออุ(อากิตะ-อาโอโมริ)
  อาโอโมริ
 • 8

 • 04
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโออุ(อากิตะ-อาโอโมริ)
  อาโอโมริ
  56
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโออุ(อากิตะ-อาโอโมริ)
  อาโอโมริ
 • 9

 • 51
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโออุ(อากิตะ-อาโอโมริ)
  อาโอโมริ
 • 10

 • 43
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ชุการุ41โก
  อาโอโมริ
  57
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโออุ(อากิตะ-อาโอโมริ)
  อาโอโมริ
 • 11

 • 39
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโออุ(อากิตะ-อาโอโมริ)
  อาโอโมริ
 • 12

 • 24
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโออุ(อากิตะ-อาโอโมริ)
  อาโอโมริ
 • 13

 • 06
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโออุ(อากิตะ-อาโอโมริ)
  อาโอโมริ
  45
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโออุ(อากิตะ-อาโอโมริ)
  อาโอโมริ
 • 14

 • 46
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ซุปเปอร์มาร์เก็ตชุการุ1โก
  อาโอโมริ
 • 15

 • 29
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโออุ(อากิตะ-อาโอโมริ)
  อาโอโมริ
 • 16

 • 15
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโออุ(อากิตะ-อาโอโมริ)
  อาโอโมริ
  51
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโออุ(อากิตะ-อาโอโมริ)
  อาโอโมริ
 • 17

 • 41
  รถไฟเร็ว
  JR奥羽本線快速(秋田-青森)
  อาโอโมริ
 • 18

 • 03
  รถไฟด่วนพิเศษ
  つがる43号
  อาโอโมริ
  31
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโออุ(อากิตะ-อาโอโมริ)
  อาโอโมริ
 • 19

 • 26
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโออุ(อากิตะ-อาโอโมริ)
  อาโอโมริ
  55
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโออุ(อากิตะ-อาโอโมริ)
  อาโอโมริ
 • 20

 • 31
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโออุ(อากิตะ-อาโอโมริ)
  อาโอโมริ
 • 21

 • 40
  รถไฟเร็ว
  JR奥羽本線快速(秋田-青森)
  อาโอโมริ
 • 22

 • 08
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโออุ(อากิตะ-อาโอโมริ)
  อาโอโมริ
เนื้อหาของตารางเวลา 2024-04-19 ในปัจจุบันสะท้อนถึงข้อมูลล่าสุดที่ได้รับจาก Kotsu Shimbun การแก้ไขตารางเวลาจะดำเนินการทั่วประเทศญี่ปุ่นในวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2024 โปรดทราบว่าเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ค
close

ข้อมูลในเว็บไซต์นี้มีประโยชน์หรือไม่?

bad

ไร้ประโยชน์

normal

เนื้อหาไม่เพียงพอ

good

มีประโยชน์

ขอบคุณสำหรับการตอบกลับครับ/ค่ะ พวกเราจะพยายามปรับปรุงคุณภาพต่อไป