สถานีฮิโรชิม่า (รถไฟสายฮิโรชิม่า)

ฮิโรชิม่าเด็นเท็ตสึ (สถานีฮิโรชิม่า-ฮิโรชิม่าโก) สำหรับ ฮิโรชิม่าโก (อุจินะ)

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 5号線
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations