ฮิโระชิมะ

JR山陽新幹線 สำหรับ ชินโอซากะ/โตเกียว

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด のぞみ ひかり
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  6

 • 00
  のぞみ
  のぞみ74号
  โตเกียว
  20
  ひかり
  ひかり500号
  โตเกียว
  26
  のぞみ
  のぞみ76号
  โตเกียว
  45
  のぞみ
  のぞみ78号
  โตเกียว
 • 7

 • 08
  のぞみ
  のぞみ2号
  โตเกียว
  18
  のぞみ
  のぞみ80号
  โตเกียว
  30
  のぞみ
  のぞみ82号
  โตเกียว
  43
  のぞみ
  のぞみ4号
  โตเกียว
  57
  のぞみ
  のぞみ84号
  โตเกียว
 • 8

 • 06
  のぞみ
  のぞみ86号
  โตเกียว
  22
  のぞみ
  のぞみ6号
  โตเกียว
  43
  のぞみ
  のぞみ8号
  โตเกียว
 • 9

 • 07
  のぞみ
  のぞみ10号
  โตเกียว
  18
  のぞみ
  のぞみ12号
  โตเกียว
  43
  のぞみ
  のぞみ14号
  โตเกียว
 • 10

 • 03
  のぞみ
  のぞみ90号
  โตเกียว
  18
  のぞみ
  のぞみ16号
  โตเกียว
  43
  のぞみ
  のぞみ18号
  โตเกียว
 • 11

 • 03
  のぞみ
  のぞみ92号
  โตเกียว
  18
  のぞみ
  のぞみ20号
  โตเกียว
  43
  のぞみ
  のぞみ22号
  โตเกียว
 • 12

 • 03
  のぞみ
  のぞみ94号
  โตเกียว
  18
  のぞみ
  のぞみ24号
  โตเกียว
  43
  のぞみ
  のぞみ26号
  โตเกียว
 • 13

 • 03
  のぞみ
  のぞみ96号
  โตเกียว
  18
  のぞみ
  のぞみ28号
  โตเกียว
  43
  のぞみ
  のぞみ30号
  โตเกียว
 • 14

 • 03
  のぞみ
  のぞみ98号
  โตเกียว
  18
  のぞみ
  のぞみ32号
  โตเกียว
  43
  のぞみ
  のぞみ34号
  โตเกียว
 • 15

 • 03
  のぞみ
  のぞみ100号
  โตเกียว
  18
  のぞみ
  のぞみ36号
  โตเกียว
  43
  のぞみ
  のぞみ38号
  โตเกียว
 • 16

 • 03
  のぞみ
  のぞみ40号
  โตเกียว
  12
  のぞみ
  のぞみ102号
  โตเกียว
  22
  のぞみ
  のぞみ42号
  โตเกียว
  43
  のぞみ
  のぞみ44号
  โตเกียว
 • 17

 • 03
  のぞみ
  のぞみ46号
  โตเกียว
  12
  のぞみ
  のぞみ104号
  โตเกียว
  22
  のぞみ
  のぞみ48号
  โตเกียว
  43
  のぞみ
  のぞみ50号
  โตเกียว
 • 18

 • 03
  のぞみ
  のぞみ52号
  โตเกียว
  18
  のぞみ
  のぞみ54号
  โตเกียว
  43
  のぞみ
  のぞみ56号
  โตเกียว
 • 19

 • 06
  のぞみ
  のぞみ58号
  โตเกียว
  21
  のぞみ
  のぞみ60号
  โตเกียว
  43
  のぞみ
  のぞみ62号
  โตเกียว
 • 20

 • 01
  のぞみ
  のぞみ64号
  โตเกียว