ฮิโระชิมะ

ชินอิวะคุนิ
ฮิกาชิฮิโรชิม่า

JR山陽新幹線 สำหรับ ชินโอซากะ/โตเกียว

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด โนโซมิ ฮิการิ
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  6

 • 00
  โนโซมิ
  のぞみ74号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 14番ホーム
  20
  ฮิการิ
  ひかり500号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 14番ホーム
  26
  โนโซมิ
  のぞみ76号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 13番ホーム
  45
  โนโซมิ
  のぞみ78号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 13番ホーム
 • 7

 • 08
  โนโซมิ
  のぞみ2号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 14番ホーム
  18
  โนโซมิ
  のぞみ80号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 13番ホーム
  30
  โนโซมิ
  のぞみ82号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 14番ホーム
  43
  โนโซมิ
  のぞみ4号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 14番ホーム
  57
  โนโซมิ
  のぞみ84号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 13番ホーム
 • 8

 • 06
  โนโซมิ
  のぞみ86号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 14番ホーム
  22
  โนโซมิ
  のぞみ6号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 14番ホーム
  43
  โนโซมิ
  のぞみ8号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 14番ホーム
 • 9

 • 07
  โนโซมิ
  のぞみ10号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 14番ホーム
  18
  โนโซมิ
  のぞみ12号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 14番ホーム
  43
  โนโซมิ
  のぞみ14号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 14番ホーム
 • 10

 • 03
  โนโซมิ
  のぞみ90号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 13番ホーム
  18
  โนโซมิ
  のぞみ16号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 14番ホーム
  43
  โนโซมิ
  のぞみ18号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 14番ホーム
 • 11

 • 03
  โนโซมิ
  のぞみ92号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 13番ホーム
  18
  โนโซมิ
  のぞみ20号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 14番ホーム
  43
  โนโซมิ
  のぞみ22号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 14番ホーム
 • 12

 • 03
  โนโซมิ
  のぞみ94号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 13番ホーム
  18
  โนโซมิ
  のぞみ24号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 14番ホーム
  43
  โนโซมิ
  のぞみ26号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 14番ホーム
 • 13

 • 03
  โนโซมิ
  のぞみ96号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 13番ホーム
  18
  โนโซมิ
  のぞみ28号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 14番ホーム
  43
  โนโซมิ
  のぞみ30号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 14番ホーム
 • 14

 • 03
  โนโซมิ
  のぞみ98号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 13番ホーム
  18
  โนโซมิ
  のぞみ32号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 14番ホーム
  43
  โนโซมิ
  のぞみ34号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 14番ホーム
 • 15

 • 03
  โนโซมิ
  のぞみ100号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 13番ホーム
  18
  โนโซมิ
  のぞみ36号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 14番ホーム
  43
  โนโซมิ
  のぞみ38号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 14番ホーム
 • 16

 • 03
  โนโซมิ
  のぞみ40号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 14番ホーム
  12
  โนโซมิ
  のぞみ102号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 13番ホーム
  22
  โนโซมิ
  のぞみ42号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 14番ホーム
  43
  โนโซมิ
  のぞみ44号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 14番ホーム
 • 17

 • 03
  โนโซมิ
  のぞみ46号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 14番ホーム
  12
  โนโซมิ
  のぞみ104号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 13番ホーム
  22
  โนโซมิ
  のぞみ48号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 14番ホーム
  43
  โนโซมิ
  のぞみ50号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 14番ホーム
 • 18

 • 03
  โนโซมิ
  のぞみ52号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 14番ホーム
  18
  โนโซมิ
  のぞみ54号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 14番ホーム
  43
  โนโซมิ
  のぞみ56号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 14番ホーム
 • 19

 • 06
  โนโซมิ
  のぞみ58号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 14番ホーム
  21
  โนโซมิ
  のぞみ60号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 14番ホーム
  43
  โนโซมิ
  のぞみ62号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 14番ホーム
 • 20

 • 02
  โนโซมิ
  のぞみ64号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 14番ホーム
  37
  โนโซมิ
  のぞみ270号
  นาโกย่า
  ชานชาลา: 14番ホーム
 • 21

 • 03
  โนโซมิ
  のぞみ272号
  นาโกย่า
  ชานชาลา: 14番ホーム
เนื้อหาของตารางเวลา 2024-04-22 ในปัจจุบันสะท้อนถึงข้อมูลล่าสุดที่ได้รับจาก Kotsu Shimbun การแก้ไขตารางเวลาจะดำเนินการทั่วประเทศญี่ปุ่นในวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2024 โปรดทราบว่าเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ค
close

ข้อมูลในเว็บไซต์นี้มีประโยชน์หรือไม่?

bad

ไร้ประโยชน์

normal

เนื้อหาไม่เพียงพอ

good

มีประโยชน์

ขอบคุณสำหรับการตอบกลับครับ/ค่ะ พวกเราจะพยายามปรับปรุงคุณภาพต่อไป