ฮิโระชิมะ

ชินอิวะคุนิ
ฮิกาชิฮิโรชิม่า

JR山陽新幹線 สำหรับ ชินโอซากะ/โตเกียว

37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  6

 • 00
  โนโซมิ
  のぞみ74号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 14番ホーム
  20
  ฮิการิ
  ひかり500号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 14番ホーム
  26
  โนโซมิ
  のぞみ76号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 13番ホーム
  45
  โนโซมิ
  のぞみ78号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 13番ホーム
  49
  โคดาม่า
  こだま836号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 13番ホーム
 • 7

 • 08
  โนโซมิ
  のぞみ2号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 14番ホーム
  18
  โนโซมิ
  のぞみ80号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 13番ホーム
  30
  โนโซมิ
  のぞみ82号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 14番ホーム
  43
  โนโซมิ
  のぞみ4号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 14番ホーム
 • 8

 • 02
  โคดาม่า
  こだま840号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 13番ホーム
  06
  โนโซมิ
  のぞみ86号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 14番ホーム
  10
  ซากุระ
  さくら540号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 14番ホーム
  22
  โนโซมิ
  のぞみ6号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 14番ホーム
  38
  โคดาม่า
  こだま842号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 13番ホーム
  43
  โนโซมิ
  のぞみ8号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 14番ホーム
  56
  มิซูโฮ
  みずほ600号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 14番ホーム
 • 9

 • 07
  โนโซมิ
  のぞみ10号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 14番ホーム
  18
  โนโซมิ
  のぞみ12号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 14番ホーム
  33
  ซากุระ
  さくら542号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 14番ホーム
  43
  โนโซมิ
  のぞみ14号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 14番ホーム
 • 10

 • 03
  โนโซมิ
  のぞみ90号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 13番ホーム
  18
  โนโซมิ
  のぞみ16号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 14番ホーム
  33
  ซากุระ
  さくら544号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 14番ホーム
  43
  โนโซมิ
  のぞみ18号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 14番ホーム
 • 11

 • 03
  โนโซมิ
  のぞみ92号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 13番ホーム
  18
  โนโซมิ
  のぞみ20号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 14番ホーム
  33
  ซากุระ
  さくら546号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 14番ホーム
  43
  โนโซมิ
  のぞみ22号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 14番ホーム
  53
  ซากุระ
  さくら548号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 14番ホーム
 • 12

 • 03
  โนโซมิ
  のぞみ94号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 13番ホーム
  18
  โนโซมิ
  のぞみ24号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 14番ホーム
  33
  ซากุระ
  さくら550号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 14番ホーム
  43
  โนโซมิ
  のぞみ26号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 14番ホーム
 • 13

 • 03
  โนโซมิ
  のぞみ96号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 13番ホーム
  18
  โนโซมิ
  のぞみ28号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 14番ホーム
  33
  ซากุระ
  さくら552号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 14番ホーム
  43
  โนโซมิ
  のぞみ30号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 14番ホーム
 • 14

 • 03
  โนโซมิ
  のぞみ98号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 13番ホーム
  18
  โนโซมิ
  のぞみ32号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 14番ホーム
  33
  ซากุระ
  さくら554号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 14番ホーム
  38
  โคดาม่า
  こだま854号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 13番ホーム
  43
  โนโซมิ
  のぞみ34号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 14番ホーム
 • 15

 • 03
  โนโซมิ
  のぞみ100号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 13番ホーム
  18
  โนโซมิ
  のぞみ36号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 14番ホーム
  33
  ซากุระ
  さくら556号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 14番ホーム
  38
  โคดาม่า
  こだま856号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 13番ホーム
  43
  โนโซมิ
  のぞみ38号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 14番ホーム
 • 16

 • 03
  โนโซมิ
  のぞみ40号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 14番ホーム
  12
  โนโซมิ
  のぞみ102号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 13番ホーム
  22
  โนโซมิ
  のぞみ42号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 14番ホーム
  33
  ซากุระ
  さくら558号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 14番ホーム
  38
  โคดาม่า
  こだま858号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 13番ホーム
  43
  โนโซมิ
  のぞみ44号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 14番ホーム
  53
  ซากุระ
  さくら560号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 14番ホーム
 • 17

 • 03
  โนโซมิ
  のぞみ46号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 14番ホーム
  12
  โนโซมิ
  のぞみ104号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 13番ホーム
  22
  โนโซมิ
  のぞみ48号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 14番ホーム
  33
  ซากุระ
  さくら562号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 14番ホーム
  38
  โคดาม่า
  こだま860号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 13番ホーム
  43
  โนโซมิ
  のぞみ50号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 14番ホーム
  53
  ซากุระ
  さくら564号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 14番ホーム
 • 18

 • 03
  โนโซมิ
  のぞみ52号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 14番ホーム
  18
  โนโซมิ
  のぞみ54号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 14番ホーム
  33
  ซากุระ
  さくら566号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 14番ホーム
  38
  โคดาม่า
  こだま862号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 13番ホーム
  43
  โนโซมิ
  のぞみ56号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 14番ホーム
  53
  ซากุระ
  さくら568号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 14番ホーム
 • 19

 • 06
  โนโซมิ
  のぞみ58号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 14番ホーム
  21
  โนโซมิ
  のぞみ60号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 14番ホーム
  29
  มิซูโฮ
  みずほ608号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 14番ホーム
  43
  โนโซมิ
  のぞみ62号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 14番ホーム
  53
  ซากุระ
  さくら570号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 14番ホーム
  57
  โคดาม่า
  こだま866号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 13番ホーム
 • 20

 • 02
  โนโซมิ
  のぞみ64号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 14番ホーム
  17
  มิซูโฮ
  みずほ610号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 14番ホーム
  37
  โนโซมิ
  のぞみ270号
  นาโกย่า
  ชานชาลา: 14番ホーム
  58
  โคดาม่า
  こだま870号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 13番ホーム
 • 21

 • 03
  โนโซมิ
  のぞみ272号
  นาโกย่า
  ชานชาลา: 14番ホーム
  25
  ซากุระ
  さくら572号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 14番ホーム
  59
  ฮิการิ
  ひかり592号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 14番ホーム
 • 22

 • 12
  มิซูโฮ
  みずほ614号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 14番ホーム
เนื้อหาของตารางเวลา 2024-03-01 ในปัจจุบันสะท้อนถึงข้อมูลล่าสุดที่ได้รับจาก Kotsu Shimbun การแก้ไขตารางเวลาจะดำเนินการทั่วประเทศญี่ปุ่นในวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2024 โปรดทราบว่าเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ค
close

ข้อมูลในเว็บไซต์นี้มีประโยชน์หรือไม่?

bad

ไร้ประโยชน์

normal

เนื้อหาไม่เพียงพอ

good

มีประโยชน์

ขอบคุณสำหรับการตอบกลับครับ/ค่ะ พวกเราจะพยายามปรับปรุงคุณภาพต่อไป