ฮิโระชิมะ

JR山陽新幹線 สำหรับ ฮาคาตะ/คาโกชิม่าชูโอ

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด こだま さくら みずほ ひかり のぞみ
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  6

 • 05
  こだま
  こだま775号
  ฮาคาตะ
  43
  さくら
  さくら401号
  คาโกชิม่าชูโอ
  53
  こだま
  こだま781号
  ฮาคาตะ
 • 7

 • 11
  こだま
  こだま831号
  ฮาคาตะ
  26
  みずほ
  みずほ601号
  คาโกชิม่าชูโอ
  38
  こだま
  こだま833号
  ฮาคาตะ
  58
  さくら
  さくら541号
  คาโกชิม่าชูโอ
 • 8

 • 00
  ひかり
  ひかり591号
  ฮาคาตะ
  19
  さくら
  さくら543号
  คาโกชิม่าชูโอ
  23
  こだま
  こだま835号
  ฮาคาตะ
  37
  のぞみ
  のぞみ271号
  ฮาคาตะ
 • 9

 • 05
  ひかり
  ひかり531号
  ฮาคาตะ
  08
  こだま
  こだま837号
  ฮาคาตะ
  12
  みずほ
  みずほ605号
  คาโกชิม่าชูโอ
  18
  のぞみ
  のぞみ273号
  ฮาคาตะ
  34
  さくら
  さくら545号
  คาโกชิม่าชูโอ
  40
  のぞみ
  のぞみ99号
  ฮาคาตะ
  50
  のぞみ
  のぞみ1号
  ฮาคาตะ
 • 10

 • 03
  のぞみ
  のぞみ3号
  ฮาคาตะ
  10
  こだま
  こだま841号
  ฮาคาตะ
  23
  さくら
  さくら547号
  คาโกชิม่าชูโอ
  28
  のぞみ
  のぞみ5号
  ฮาคาตะ
  43
  のぞみ
  のぞみ7号
  ฮาคาตะ
  52
  さくら
  さくら549号
  คาโกชิม่าชูโอ
 • 11

 • 03
  のぞみ
  のぞみ9号
  ฮาคาตะ
  08
  こだま
  こだま843号
  ฮาคาตะ
  21
  みずほ
  みずほ607号
  คาโกชิม่าชูโอ
  28
  のぞみ
  のぞみ11号
  ฮาคาตะ
  39
  のぞみ
  のぞみ13号
  ฮาคาตะ
  52
  さくら
  さくら551号
  คาโกชิม่าชูโอ
 • 12

 • 03
  のぞみ
  のぞみ15号
  ฮาคาตะ
  08
  こだま
  こだま845号
  ฮาคาตะ
  28
  のぞみ
  のぞみ17号
  ฮาคาตะ
  52
  さくら
  さくら553号
  คาโกชิม่าชูโอ
 • 13

 • 03
  のぞみ
  のぞみ19号
  ฮาคาตะ
  08
  こだま
  こだま847号
  ฮาคาตะ
  28
  のぞみ
  のぞみ21号
  ฮาคาตะ
  52
  さくら
  さくら555号
  คาโกชิม่าชูโอ
 • 14

 • 03
  のぞみ
  のぞみ23号
  ฮาคาตะ
  08
  こだま
  こだま849号
  ฮาคาตะ
  28
  のぞみ
  のぞみ25号
  ฮาคาตะ
  52
  さくら
  さくら557号
  คาโกชิม่าชูโอ
 • 15

 • 03
  のぞみ
  のぞみ27号
  ฮาคาตะ
  08
  こだま
  こだま851号
  ฮาคาตะ
  28
  のぞみ
  のぞみ29号
  ฮาคาตะ
  52
  さくら
  さくら559号
  คาโกชิม่าชูโอ
 • 16

 • 03
  のぞみ
  のぞみ31号
  ฮาคาตะ
  08
  こだま
  こだま853号
  ฮาคาตะ
  28
  のぞみ
  のぞみ33号
  ฮาคาตะ
  52
  さくら
  さくら561号
  คาโกชิม่าชูโอ
 • 17

 • 03
  のぞみ
  のぞみ35号
  ฮาคาตะ
  08
  こだま
  こだま855号
  ฮาคาตะ
  28
  のぞみ
  のぞみ37号
  ฮาคาตะ
  52
  さくら
  さくら563号
  คาโกชิม่าชูโอ
 • 18

 • 03
  のぞみ
  のぞみ39号
  ฮาคาตะ
  08
  こだま
  こだま857号
  ฮาคาตะ
  24
  のぞみ
  のぞみ41号
  ฮาคาตะ
  52
  さくら
  さくら565号
  คาโกชิม่าชูโอ
 • 19

 • 03
  のぞみ
  のぞみ43号
  ฮาคาตะ
  08
  こだま
  こだま859号
  ฮาคาตะ
  13
  さくら
  さくら567号
  คาโกชิม่าชูโอ
  24
  のぞみ
  のぞみ45号
  ฮาคาตะ
  52
  さくら
  さくら569号
  คาโกชิม่าชูโอ
 • 20

 • 03
  のぞみ
  のぞみ47号
  ฮาคาตะ
  08
  こだま
  こだま861号
  ฮาคาตะ
  28
  のぞみ
  のぞみ49号
  ฮาคาตะ
  43
  のぞみ
  のぞみ51号
  ฮาคาตะ
  52
  さくら
  さくら571号
  คาโกชิม่าชูโอ
 • 21

 • 03
  のぞみ
  のぞみ53号
  ฮาคาตะ
  08
  こだま
  こだま865号
  ฮาคาตะ
  16
  みずほ
  みずほ615号
  คุมาโมโตะ
  28
  のぞみ
  のぞみ55号
  ฮาคาตะ
  52
  さくら
  さくら573号
  คุมาโมโตะ
 • 22

 • 03
  のぞみ
  のぞみ57号
  ฮาคาตะ
  07
  こだま
  こだま867号
  ฮาคาตะ
  42
  こだま
  こだま787号
  ชินยามากุจิ
  45
  のぞみ
  のぞみ59号
  ฮาคาตะ