ฮิโระชิมะ

ฮิกาชิฮิโรชิม่า
ชินอิวะคุนิ

JR山陽新幹線 สำหรับ ฮาคาตะ/คาโกชิม่าชูโอ

37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  6

 • 05
  โคดาม่า
  こだま775号
  ฮาคาตะ
  ชานชาลา: 11番ホーム
  43
  ซากุระ
  さくら401号
  คาโกชิม่าชูโอ
  ชานชาลา: 12番ホーム
  53
  โคดาม่า
  こだま781号
  ฮาคาตะ
  ชานชาลา: 11番ホーム
 • 7

 • 11
  โคดาม่า
  こだま831号
  ฮาคาตะ
  ชานชาลา: 11番ホーム
  26
  มิซูโฮ
  みずほ601号
  คาโกชิม่าชูโอ
  ชานชาลา: 11番ホーム
  38
  โคดาม่า
  こだま833号
  ฮาคาตะ
  ชานชาลา: 11番ホーム
  58
  ซากุระ
  さくら541号
  คาโกชิม่าชูโอ
  ชานชาลา: 11番ホーム
 • 8

 • 00
  ฮิการิ
  ひかり591号
  ฮาคาตะ
  ชานชาลา: 12番ホーム
  20
  ซากุระ
  さくら543号
  คาโกชิม่าชูโอ
  ชานชาลา: 11番ホーム
  23
  โคดาม่า
  こだま835号
  ฮาคาตะ
  ชานชาลา: 11番ホーム
  37
  โนโซมิ
  のぞみ271号
  ฮาคาตะ
  ชานชาลา: 11番ホーム
 • 9

 • 05
  ฮิการิ
  ひかり531号
  ฮาคาตะ
  ชานชาลา: 11番ホーム
  07
  โคดาม่า
  こだま837号
  ฮาคาตะ
  ชานชาลา: 12番ホーム
  11
  มิซูโฮ
  みずほ605号
  คาโกชิม่าชูโอ
  ชานชาลา: 11番ホーム
  18
  โนโซมิ
  のぞみ273号
  ฮาคาตะ
  ชานชาลา: 11番ホーム
  30
  ซากุระ
  さくら545号
  คาโกชิม่าชูโอ
  ชานชาลา: 11番ホーム
  40
  โนโซมิ
  のぞみ99号
  ฮาคาตะ
  ชานชาลา: 11番ホーム
  50
  โนโซมิ
  のぞみ1号
  ฮาคาตะ
  ชานชาลา: 11番ホーム
 • 10

 • 03
  โนโซมิ
  のぞみ3号
  ฮาคาตะ
  ชานชาลา: 12番ホーム
  10
  โคดาม่า
  こだま841号
  ฮาคาตะ
  ชานชาลา: 12番ホーム
  23
  ซากุระ
  さくら547号
  คาโกชิม่าชูโอ
  ชานชาลา: 11番ホーム
  28
  โนโซมิ
  のぞみ5号
  ฮาคาตะ
  ชานชาลา: 11番ホーム
  43
  โนโซมิ
  のぞみ7号
  ฮาคาตะ
  ชานชาลา: 11番ホーム
  53
  ซากุระ
  さくら549号
  คาโกชิม่าชูโอ
  ชานชาลา: 11番ホーム
 • 11

 • 03
  โนโซมิ
  のぞみ9号
  ฮาคาตะ
  ชานชาลา: 11番ホーム
  08
  โคดาม่า
  こだま843号
  ฮาคาตะ
  ชานชาลา: 11番ホーム
  21
  มิซูโฮ
  みずほ607号
  คาโกชิม่าชูโอ
  ชานชาลา: 11番ホーム
  28
  โนโซมิ
  のぞみ11号
  ฮาคาตะ
  ชานชาลา: 11番ホーム
  39
  โนโซมิ
  のぞみ13号
  ฮาคาตะ
  ชานชาลา: 11番ホーム
  52
  ซากุระ
  さくら551号
  คาโกชิม่าชูโอ
  ชานชาลา: 11番ホーム
 • 12

 • 03
  โนโซมิ
  のぞみ15号
  ฮาคาตะ
  ชานชาลา: 12番ホーム
  08
  โคดาม่า
  こだま845号
  ฮาคาตะ
  ชานชาลา: 12番ホーム
  28
  โนโซมิ
  のぞみ17号
  ฮาคาตะ
  ชานชาลา: 11番ホーム
  52
  ซากุระ
  さくら553号
  คาโกชิม่าชูโอ
  ชานชาลา: 11番ホーム
 • 13

 • 03
  โนโซมิ
  のぞみ19号
  ฮาคาตะ
  ชานชาลา: 11番ホーム
  08
  โคดาม่า
  こだま847号
  ฮาคาตะ
  ชานชาลา: 12番ホーム
  28
  โนโซมิ
  のぞみ21号
  ฮาคาตะ
  ชานชาลา: 11番ホーム
  52
  ซากุระ
  さくら555号
  คาโกชิม่าชูโอ
  ชานชาลา: 11番ホーム
 • 14

 • 03
  โนโซมิ
  のぞみ23号
  ฮาคาตะ
  ชานชาลา: 11番ホーム
  08
  โคดาม่า
  こだま849号
  ฮาคาตะ
  ชานชาลา: 12番ホーム
  28
  โนโซมิ
  のぞみ25号
  ฮาคาตะ
  ชานชาลา: 11番ホーム
  52
  ซากุระ
  さくら557号
  คาโกชิม่าชูโอ
  ชานชาลา: 11番ホーム
 • 15

 • 03
  โนโซมิ
  のぞみ27号
  ฮาคาตะ
  ชานชาลา: 11番ホーム
  08
  โคดาม่า
  こだま851号
  ฮาคาตะ
  ชานชาลา: 12番ホーム
  28
  โนโซมิ
  のぞみ29号
  ฮาคาตะ
  ชานชาลา: 11番ホーム
  52
  ซากุระ
  さくら559号
  คาโกชิม่าชูโอ
  ชานชาลา: 11番ホーム
 • 16

 • 03
  โนโซมิ
  のぞみ31号
  ฮาคาตะ
  ชานชาลา: 11番ホーム
  08
  โคดาม่า
  こだま853号
  ฮาคาตะ
  ชานชาลา: 12番ホーム
  28
  โนโซมิ
  のぞみ33号
  ฮาคาตะ
  ชานชาลา: 11番ホーム
  52
  ซากุระ
  さくら561号
  คาโกชิม่าชูโอ
  ชานชาลา: 11番ホーム
 • 17

 • 03
  โนโซมิ
  のぞみ35号
  ฮาคาตะ
  ชานชาลา: 11番ホーム
  08
  โคดาม่า
  こだま855号
  ฮาคาตะ
  ชานชาลา: 12番ホーム
  28
  โนโซมิ
  のぞみ37号
  ฮาคาตะ
  ชานชาลา: 11番ホーム
  52
  ซากุระ
  さくら563号
  คาโกชิม่าชูโอ
  ชานชาลา: 11番ホーム
 • 18

 • 03
  โนโซมิ
  のぞみ39号
  ฮาคาตะ
  ชานชาลา: 11番ホーム
  08
  โคดาม่า
  こだま857号
  ฮาคาตะ
  ชานชาลา: 12番ホーム
  24
  โนโซมิ
  のぞみ41号
  ฮาคาตะ
  ชานชาลา: 11番ホーム
  52
  ซากุระ
  さくら565号
  คาโกชิม่าชูโอ
  ชานชาลา: 11番ホーム
 • 19

 • 03
  โนโซมิ
  のぞみ43号
  ฮาคาตะ
  ชานชาลา: 11番ホーム
  08
  โคดาม่า
  こだま859号
  ฮาคาตะ
  ชานชาลา: 12番ホーム
  13
  ซากุระ
  さくら567号
  คาโกชิม่าชูโอ
  ชานชาลา: 11番ホーム
  24
  โนโซมิ
  のぞみ45号
  ฮาคาตะ
  ชานชาลา: 12番ホーム
  52
  ซากุระ
  さくら569号
  คาโกชิม่าชูโอ
  ชานชาลา: 11番ホーム
 • 20

 • 03
  โนโซมิ
  のぞみ47号
  ฮาคาตะ
  ชานชาลา: 11番ホーム
  08
  โคดาม่า
  こだま861号
  ฮาคาตะ
  ชานชาลา: 12番ホーム
  28
  โนโซมิ
  のぞみ49号
  ฮาคาตะ
  ชานชาลา: 11番ホーム
  43
  โนโซมิ
  のぞみ51号
  ฮาคาตะ
  ชานชาลา: 11番ホーム
  51
  ซากุระ
  さくら571号
  คาโกชิม่าชูโอ
  ชานชาลา: 12番ホーム
 • 21

 • 03
  โนโซมิ
  のぞみ53号
  ฮาคาตะ
  ชานชาลา: 11番ホーム
  08
  โคดาม่า
  こだま865号
  ฮาคาตะ
  ชานชาลา: 12番ホーム
  16
  มิซูโฮ
  みずほ615号
  คุมาโมโตะ
  ชานชาลา: 11番ホーム
  28
  โนโซมิ
  のぞみ55号
  ฮาคาตะ
  ชานชาลา: 11番ホーム
  52
  ซากุระ
  さくら573号
  คุมาโมโตะ
  ชานชาลา: 11番ホーム
 • 22

 • 03
  โนโซมิ
  のぞみ57号
  ฮาคาตะ
  ชานชาลา: 11番ホーム
  07
  โคดาม่า
  こだま867号
  ฮาคาตะ
  ชานชาลา: 11番ホーム
  42
  โคดาม่า
  こだま789号
  ชินยามากุจิ
  ชานชาลา: 11番ホーム
  45
  โนโซมิ
  のぞみ59号
  ฮาคาตะ
  ชานชาลา: 11番ホーム
เนื้อหาของตารางเวลา 2022-12-01 ในปัจจุบันสะท้อนถึงข้อมูลล่าสุดที่ได้รับจาก Kotsu Shimbun การแก้ไขตารางเวลาจะดำเนินการทั่วประเทศญี่ปุ่นในวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2024 โปรดทราบว่าเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ค
close

ข้อมูลในเว็บไซต์นี้มีประโยชน์หรือไม่?

bad

ไร้ประโยชน์

normal

เนื้อหาไม่เพียงพอ

good

มีประโยชน์

ขอบคุณสำหรับการตอบกลับครับ/ค่ะ พวกเราจะพยายามปรับปรุงคุณภาพต่อไป