ฮิโระชิมะ

ฮิกาชิฮิโรชิม่า
ชินอิวะคุนิ

JR山陽新幹線 สำหรับ ฮาคาตะ/คาโกชิม่าชูโอ

37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

    6

  • 05
    โคดาม่า
    こだま775号
    ฮาคาตะ
    ชานชาลา: 11番ホーム
    43
    ซากุระ
    さくら401号
    คาโกชิม่าชูโอ
    ชานชาลา: 12番ホーム
    53
    โคดาม่า
    こだま781号
    ฮาคาตะ
    ชานชาลา: 11番ホーム
  • 7

  • 11
    โคดาม่า
    こだま831号
    ฮาคาตะ
    ชานชาลา: 11番ホーム
    26
    มิซูโฮ
    みずほ601号
    คาโกชิม่าชูโอ
    ชานชาลา: 11番ホーム
    38
    โคดาม่า
    こだま833号
    ฮาคาตะ
    ชานชาลา: 11番ホーム
    58
    ซากุระ
    さくら541号
    คาโกชิม่าชูโอ
    ชานชาลา: 11番ホーム
  • 8

  • 00
    ฮิการิ
    ひかり591号
    ฮาคาตะ
    ชานชาลา: 12番ホーム
    20
    ซากุระ
    さくら543号
    คาโกชิม่าชูโอ
    ชานชาลา: 11番ホーム
    23
    โคดาม่า
    こだま835号
    ฮาคาตะ
    ชานชาลา: 11番ホーム
    37
    โนโซมิ
    のぞみ271号
    ฮาคาตะ
    ชานชาลา: 11番ホーム
  • 9

  • 05
    ฮิการิ
    ひかり531号
    ฮาคาตะ
    ชานชาลา: 11番ホーム
    07
    โคดาม่า
    こだま837号
    ฮาคาตะ
    ชานชาลา: 12番ホーム
    11
    มิซูโฮ
    みずほ605号
    คาโกชิม่าชูโอ
    ชานชาลา: 11番ホーム
    18
    โนโซมิ
    のぞみ273号
    ฮาคาตะ
    ชานชาลา: 11番ホーム
    30
    ซากุระ
    さくら545号
    คาโกชิม่าชูโอ
    ชานชาลา: 11番ホーム
    40
    โนโซมิ
    のぞみ99号
    ฮาคาตะ
    ชานชาลา: 11番ホーム
    50
    โนโซมิ
    のぞみ1号
    ฮาคาตะ
    ชานชาลา: 11番ホーム
  • 10

  • 03
    โนโซมิ
    のぞみ3号
    ฮาคาตะ
    ชานชาลา: 12番ホーム
    10
    โคดาม่า
    こだま841号
    ฮาคาตะ
    ชานชาลา: 12番ホーム
    23
    ซากุระ
    さくら547号
    คาโกชิม่าชูโอ
    ชานชาลา: 11番ホーム
    28
    โนโซมิ
    のぞみ5号
    ฮาคาตะ
    ชานชาลา: 11番ホーム
    43
    โนโซมิ
    のぞみ7号
    ฮาคาตะ
    ชานชาลา: 11番ホーム
    53
    ซากุระ
    さくら549号
    คาโกชิม่าชูโอ
    ชานชาลา: 11番ホーム
  • 11

  • 03
    โนโซมิ
    のぞみ9号
    ฮาคาตะ
    ชานชาลา: 11番ホーム
    08
    โคดาม่า
    こだま843号
    ฮาคาตะ
    ชานชาลา: 11番ホーム
    21
    มิซูโฮ
    みずほ607号
    คาโกชิม่าชูโอ
    ชานชาลา: 11番ホーム
    28
    โนโซมิ
    のぞみ11号
    ฮาคาตะ
    ชานชาลา: 11番ホーム
    39
    โนโซมิ
    のぞみ13号
    ฮาคาตะ
    ชานชาลา: 11番ホーム
    52
    ซากุระ
    さくら551号
    คาโกชิม่าชูโอ
    ชานชาลา: 11番ホーム
  • 12

  • 03
    โนโซมิ
    のぞみ15号
    ฮาคาตะ
    ชานชาลา: 12番ホーム
    08
    โคดาม่า
    こだま845号
    ฮาคาตะ
    ชานชาลา: 12番ホーム
    28
    โนโซมิ
    のぞみ17号
    ฮาคาตะ
    ชานชาลา: 11番ホーム
    52
    ซากุระ
    さくら553号
    คาโกชิม่าชูโอ
    ชานชาลา: 11番ホーム
  • 13

  • 03
    โนโซมิ
    のぞみ19号
    ฮาคาตะ
    ชานชาลา: 11番ホーム
    08
    โคดาม่า
    こだま847号
    ฮาคาตะ
    ชานชาลา: 12番ホーム
    28
    โนโซมิ
    のぞみ21号
    ฮาคาตะ
    ชานชาลา: 11番ホーム
    52
    ซากุระ
    さくら555号
    คาโกชิม่าชูโอ
    ชานชาลา: 11番ホーム
  • 14

  • 03
    โนโซมิ
    のぞみ23号
    ฮาคาตะ
    ชานชาลา: 11番ホーム
    08
    โคดาม่า
    こだま849号
    ฮาคาตะ
    ชานชาลา: 12番ホーム
    28
    โนโซมิ
    のぞみ25号
    ฮาคาตะ
    ชานชาลา: 11番ホーム
    52
    ซากุระ
    さくら557号
    คาโกชิม่าชูโอ
    ชานชาลา: 11番ホーム
  • 15

  • 03
    โนโซมิ
    のぞみ27号
    ฮาคาตะ
    ชานชาลา: 11番ホーム
    08
    โคดาม่า
    こだま851号
    ฮาคาตะ
    ชานชาลา: 12番ホーム
    28
    โนโซมิ
    のぞみ29号
    ฮาคาตะ
    ชานชาลา: 11番ホーム
    52
    ซากุระ
    さくら559号
    คาโกชิม่าชูโอ
    ชานชาลา: 11番ホーム
  • 16

  • 03
    โนโซมิ
    のぞみ31号
    ฮาคาตะ
    ชานชาลา: 11番ホーム
    08
    โคดาม่า
    こだま853号
    ฮาคาตะ
    ชานชาลา: 12番ホーム
    28
    โนโซมิ
    のぞみ33号
    ฮาคาตะ
    ชานชาลา: 11番ホーム
    52
    ซากุระ
    さくら561号
    คาโกชิม่าชูโอ
    ชานชาลา: 11番ホーム
  • 17

  • 03
    โนโซมิ
    のぞみ35号
    ฮาคาตะ
    ชานชาลา: 11番ホーム
    08
    โคดาม่า
    こだま855号
    ฮาคาตะ
    ชานชาลา: 12番ホーム
    28
    โนโซมิ
    のぞみ37号
    ฮาคาตะ
    ชานชาลา: 11番ホーム
    52
    ซากุระ
    さくら563号
    คาโกชิม่าชูโอ
    ชานชาลา: 11番ホーム
  • 18

  • 03
    โนโซมิ
    のぞみ39号
    ฮาคาตะ
    ชานชาลา: 11番ホーム
    08
    โคดาม่า
    こだま857号
    ฮาคาตะ
    ชานชาลา: 12番ホーム
    24
    โนโซมิ
    のぞみ41号
    ฮาคาตะ
    ชานชาลา: 11番ホーム
    52
    ซากุระ
    さくら565号
    คาโกชิม่าชูโอ
    ชานชาลา: 11番ホーム
  • 19

  • 03
    โนโซมิ
    のぞみ43号
    ฮาคาตะ
    ชานชาลา: 11番ホーム
    08
    โคดาม่า
    こだま859号
    ฮาคาตะ
    ชานชาลา: 12番ホーム
    13
    ซากุระ
    さくら567号
    คาโกชิม่าชูโอ
    ชานชาลา: 11番ホーム
    24
    โนโซมิ
    のぞみ45号
    ฮาคาตะ
    ชานชาลา: 12番ホーム
    52
    ซากุระ
    さくら569号
    คาโกชิม่าชูโอ
    ชานชาลา: 11番ホーム
  • 20

  • 03
    โนโซมิ
    のぞみ47号
    ฮาคาตะ
    ชานชาลา: 11番ホーム
    08
    โคดาม่า
    こだま861号
    ฮาคาตะ
    ชานชาลา: 12番ホーム
    28
    โนโซมิ
    のぞみ49号
    ฮาคาตะ
    ชานชาลา: 11番ホーム
    43
    โนโซมิ
    のぞみ51号
    ฮาคาตะ
    ชานชาลา: 11番ホーム
    51
    ซากุระ
    さくら571号
    คาโกชิม่าชูโอ
    ชานชาลา: 12番ホーム
  • 21

  • 03
    โนโซมิ
    のぞみ53号
    ฮาคาตะ
    ชานชาลา: 11番ホーム
    08
    โคดาม่า
    こだま865号
    ฮาคาตะ
    ชานชาลา: 12番ホーム
    16
    มิซูโฮ
    みずほ615号
    คุมาโมโตะ
    ชานชาลา: 11番ホーム
    28
    โนโซมิ
    のぞみ55号
    ฮาคาตะ
    ชานชาลา: 11番ホーム
    52
    ซากุระ
    さくら573号
    คุมาโมโตะ
    ชานชาลา: 11番ホーム
  • 22

  • 03
    โนโซมิ
    のぞみ57号
    ฮาคาตะ
    ชานชาลา: 11番ホーム
    07
    โคดาม่า
    こだま867号
    ฮาคาตะ
    ชานชาลา: 11番ホーム
    42
    โคดาม่า
    こだま789号
    ชินยามากุจิ
    ชานชาลา: 11番ホーム
    45
    โนโซมิ
    のぞみ59号
    ฮาคาตะ
    ชานชาลา: 11番ホーム
เนื้อหาของตารางเวลา 2022-06-29 ในปัจจุบันสะท้อนถึงข้อมูลล่าสุดที่ได้รับจาก Kotsu Shimbun การแก้ไขตารางเวลาจะดำเนินการทั่วประเทศญี่ปุ่นในวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2024 โปรดทราบว่าเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ค
close

ข้อมูลในเว็บไซต์นี้มีประโยชน์หรือไม่?

bad

ไร้ประโยชน์

normal

เนื้อหาไม่เพียงพอ

good

มีประโยชน์

ขอบคุณสำหรับการตอบกลับครับ/ค่ะ พวกเราจะพยายามปรับปรุงคุณภาพต่อไป