ฮิโรเด็นมียาจีมากุจิ

ฮิโรชิม่าเด็นเท็ตสึสายมิยาจีม่า สำหรับ ฮิโรเด็นนิชิฮิโรชิม่า (โคอิ)

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 普通
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations