โกเม็น-นีชิมาจิ

การคมนาคมโทซะเดง (อิโนะ-โกเม็นมาจิ) สำหรับ 伊野(とさでん交通)

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 普通
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations