โกเม็น

JR โดสันเส้น สำหรับ 阿波池田/多度津

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 特急 普通
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations