โทสึกะ

JR สายหลักโตไคโด(โตเกียว-อะตามิ) สำหรับ โอดาวาระ/อะตามิ

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 普通 特別快速
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  5

 • 05
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  อะตามิ
  38
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  โอดาวาระ
  58
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  นูมาซุ
 • 6

 • 17
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  นูมาซุ
  30
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  โอดาวาระ
  46
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  อะตามิ
  55
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  โอดาวาระ
 • 7

 • 02
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  โอดาวาระ
  10
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  อะตามิ
  20
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  ฮิระสึกะ
  25
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  ฮิระสึกะ
  31
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  โอดาวาระ
  39
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  อะตามิ
  47
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  โอดาวาระ
  55
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  โคสุ
 • 8

 • 05
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  อะตามิ
  12
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  โอดาวาระ
  20
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  อะตามิ
  22
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  ฮิระสึกะ
  31
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  โคสุ
  39
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  อะตามิ
  42
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  โอดาวาระ
  47
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  ฮิระสึกะ
  50
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  โอฟูนะ
  55
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  โอดาวาระ
  59
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  โคสุ
 • 9

 • 02
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  อะตามิ
  09
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  โคสุ
  13
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  ฮิระสึกะ
  17
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  อะตามิ
  25
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  โอดาวาระ
  28
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  โอดาวาระ
  39
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  ฮิระสึกะ
  44
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  อะตามิ
  47
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  โคสุ
  56
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  อะตามิ
 • 10

 • 01
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  ฮิระสึกะ
  12
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  อะตามิ
  16
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  โคสุ
  21
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  โอดาวาระ
  36
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  อะตามิ
  42
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  โอดาวาระ
  45
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  อะตามิ
  54
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  ฮิระสึกะ
 • 11

 • 06
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  อะตามิ
  11
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  ฮิระสึกะ
  14
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  อะตามิ
  24
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  โอดาวาระ
  36
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  ฮิระสึกะ
  40
  特別快速
  JR東海道本線特別快速(東京-熱海)
  โอดาวาระ
  44
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  อะตามิ
  54
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  ฮิระสึกะ
 • 12

 • 06
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  อะตามิ
  11
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  ฮิระสึกะ
  14
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  อะตามิ
  23
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  โอดาวาระ
  36
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  ฮิระสึกะ
  41
  特別快速
  JR東海道本線特別快速(東京-熱海)
  โอดาวาระ
  44
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  อะตามิ
  54
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  ฮิระสึกะ
 • 13

 • 02
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  อะตามิ
  11
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  ฮิระสึกะ
  14
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  อะตามิ
  23
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  โอดาวาระ
  36
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  ฮิระสึกะ
  40
  特別快速
  JR東海道本線特別快速(東京-熱海)
  โอดาวาระ
  43
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  อะตามิ
  54
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  ฮิระสึกะ
 • 14

 • 05
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  อะตามิ
  11
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  ฮิระสึกะ
  14
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  อะตามิ
  23
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  โอดาวาระ
  34
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  ฮิระสึกะ
  40
  特別快速
  JR東海道本線特別快速(東京-熱海)
  โอดาวาระ
  43
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  อะตามิ
  54
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  ฮิระสึกะ
 • 15

 • 02
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  อะตามิ
  11
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  โคสุ
  15
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  อะตามิ
  23
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  โอดาวาระ
  33
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  ฮิระสึกะ
  40
  特別快速
  JR東海道本線特別快速(東京-熱海)
  โอดาวาระ
  43
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  อิโต
  54
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  ฮิระสึกะ
 • 16

 • 02
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  อะตามิ
  10
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  ฮิระสึกะ
  13
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  นูมาซุ
  23
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  อะตามิ
  33
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  โอดาวาระ
  40
  特別快速
  JR東海道本線特別快速(東京-熱海)
  โอดาวาระ
  43
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  ฮิระสึกะ
  54
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  อิโต
 • 17

 • 02
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  นูมาซุ
  11
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  ฮิระสึกะ
  15
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  โอดาวาระ
  24
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  โอดาวาระ
  33
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  อะตามิ
  41
  特別快速
  JR東海道本線特別快速(東京-熱海)
  โอดาวาระ
  44
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  ฮิระสึกะ
  54
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  อะตามิ
 • 18

 • 05
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  โอดาวาระ
  10
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  อิโต
  15
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  ฮิระสึกะ
  18
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  โอดาวาระ
  27
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  นูมาซุ
  36
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  โคสุ
  41
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  อะตามิ
  45
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  โคสุ
  49
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  โอดาวาระ
  53
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  อะตามิ
  56
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  โอดาวาระ
 • 19

 • 00
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  ฮิระสึกะ
  07
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  โอดาวาระ
  12
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  อะตามิ
  15
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  โอดาวาระ
  19
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  ฮิระสึกะ
  26
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  อิโต
  36
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  โอดาวาระ
  42
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  โคสุ
  47
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  อะตามิ
  50
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  โคสุ
  56
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  นูมาซุ
 • 20

 • 05
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  อะตามิ
  11
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  โอดาวาระ
  19
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  โอดาวาระ
  24
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  โอดาวาระ
  28
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  ฮิระสึกะ
  36
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  โอดาวาระ
  41
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  นูมาซุ
  50
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  โอดาวาระ
  54
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  ฮิระสึกะ
 • 21

 • 05
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  อะตามิ
  10
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  โอดาวาระ
  15
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  โคสุ
  22
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  อะตามิ
  35
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  ฮิระสึกะ
  41
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  อิโต
  49
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  โอดาวาระ
  53
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  ฮิระสึกะ
 • 22

 • 01
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  นูมาซุ
  11
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  โอดาวาระ
  20
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  โคสุ
  35
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  อะตามิ
  40
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  โคสุ
  44
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  โอดาวาระ
  51
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  ฮิระสึกะ
 • 23

 • 01
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  นูมาซุ
  11
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  โอดาวาระ
  20
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  โคสุ
  25
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  โอดาวาระ
  35
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  อะตามิ
  40
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  ฮิระสึกะ
  43
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  โคสุ
  50
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  โอดาวาระ
  59
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  โคสุ
 • 0

 • 10
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  โคสุ
  17
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  โอดาวาระ
  25
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  โคสุ
  35
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  ฮิระสึกะ