โฮทารุกะอิเกะ

โอซาก้าโมโนเรล สำหรับ สนามบินโอซากะ

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 普通
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  5

 • 43
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  สนามบินโอซากะ
  55
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  สนามบินโอซากะ
 • 6

 • 07
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  สนามบินโอซากะ
  16
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  สนามบินโอซากะ
  23
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  สนามบินโอซากะ
  31
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  สนามบินโอซากะ
  42
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  สนามบินโอซากะ
  53
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  สนามบินโอซากะ
 • 7

 • 03
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  สนามบินโอซากะ
  14
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  สนามบินโอซากะ
  18
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  สนามบินโอซากะ
  23
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  สนามบินโอซากะ
  31
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  สนามบินโอซากะ
  39
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  สนามบินโอซากะ
  46
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  สนามบินโอซากะ
  53
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  สนามบินโอซากะ
 • 8

 • 01
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  สนามบินโอซากะ
  11
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  สนามบินโอซากะ
  18
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  สนามบินโอซากะ
  25
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  สนามบินโอซากะ
  34
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  สนามบินโอซากะ
  42
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  สนามบินโอซากะ
  51
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  สนามบินโอซากะ
  56
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  สนามบินโอซากะ
 • 9

 • 05
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  สนามบินโอซากะ
  14
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  สนามบินโอซากะ
  26
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  สนามบินโอซากะ
  34
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  สนามบินโอซากะ
  44
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  สนามบินโอซากะ
  54
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  สนามบินโอซากะ
 • 10

 • 05
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  สนามบินโอซากะ
  16
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  สนามบินโอซากะ
  28
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  สนามบินโอซากะ
  40
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  สนามบินโอซากะ
  52
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  สนามบินโอซากะ
 • 11

 • 04
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  สนามบินโอซากะ
  16
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  สนามบินโอซากะ
  28
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  สนามบินโอซากะ
  40
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  สนามบินโอซากะ
  52
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  สนามบินโอซากะ
 • 12

 • 04
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  สนามบินโอซากะ
  16
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  สนามบินโอซากะ
  28
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  สนามบินโอซากะ
  40
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  สนามบินโอซากะ
  52
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  สนามบินโอซากะ
 • 13

 • 04
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  สนามบินโอซากะ
  16
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  สนามบินโอซากะ
  28
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  สนามบินโอซากะ
  40
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  สนามบินโอซากะ
  52
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  สนามบินโอซากะ
 • 14

 • 04
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  สนามบินโอซากะ
  16
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  สนามบินโอซากะ
  28
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  สนามบินโอซากะ
  40
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  สนามบินโอซากะ
  52
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  สนามบินโอซากะ
 • 15

 • 04
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  สนามบินโอซากะ
  16
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  สนามบินโอซากะ
  27
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  สนามบินโอซากะ
  37
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  สนามบินโอซากะ
  47
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  สนามบินโอซากะ
  57
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  สนามบินโอซากะ
 • 16

 • 07
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  สนามบินโอซากะ
  17
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  สนามบินโอซากะ
  27
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  สนามบินโอซากะ
  37
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  สนามบินโอซากะ
  47
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  สนามบินโอซากะ
  58
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  สนามบินโอซากะ
 • 17

 • 08
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  สนามบินโอซากะ
  18
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  สนามบินโอซากะ
  28
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  สนามบินโอซากะ
  38
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  สนามบินโอซากะ
  47
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  สนามบินโอซากะ
  56
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  สนามบินโอซากะ
 • 18

 • 06
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  สนามบินโอซากะ
  16
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  สนามบินโอซากะ
  26
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  สนามบินโอซากะ
  36
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  สนามบินโอซากะ
  46
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  สนามบินโอซากะ
  56
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  สนามบินโอซากะ
 • 19

 • 06
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  สนามบินโอซากะ
  16
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  สนามบินโอซากะ
  26
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  สนามบินโอซากะ
  36
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  สนามบินโอซากะ
  46
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  สนามบินโอซากะ
  56
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  สนามบินโอซากะ
 • 20

 • 06
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  สนามบินโอซากะ
  16
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  สนามบินโอซากะ
  26
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  สนามบินโอซากะ
  36
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  สนามบินโอซากะ
  45
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  สนามบินโอซากะ
  55
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  สนามบินโอซากะ
 • 21

 • 05
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  สนามบินโอซากะ
  17
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  สนามบินโอซากะ
  29
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  สนามบินโอซากะ
  41
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  สนามบินโอซากะ
  53
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  สนามบินโอซากะ
 • 22

 • 05
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  สนามบินโอซากะ
  17
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  สนามบินโอซากะ
  29
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  สนามบินโอซากะ
  41
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  สนามบินโอซากะ
  53
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  สนามบินโอซากะ
 • 23

 • 05
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  สนามบินโอซากะ
  17
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  สนามบินโอซากะ
  29
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  สนามบินโอซากะ
  41
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  สนามบินโอซากะ
  53
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  สนามบินโอซากะ
 • 0

 • 04
  普通
  รถไฟสายความเร็วสูงโอซาก้า
  สนามบินโอซากะ