คุริฮาชิ

สายโทบุนิกโก สำหรับ โทบุนิกโก

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 普通 急行
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  5

 • 37
  普通
  東武日光線
  ชินฟุจิวาระ
 • 6

 • 04
  普通
  東武日光線
  โทบุอุสึโนะมิยะ
  22
  普通
  東武日光線
  โทบุอุสึโนะมิยะ
  36
  普通
  東武日光線
  โทบุนิกโก
  52
  普通
  東武日光線
  โทบุอุสึโนะมิยะ
 • 7

 • 07
  急行
  東武日光線急行
  โทบุนิกโก
  11
  普通
  東武日光線
  โทบุอุสึโนะมิยะ
  26
  普通
  東武日光線
  โทบุนิกโก
  42
  普通
  東武日光線
  โทบุอุสึโนะมิยะ
 • 8

 • 01
  普通
  東武日光線
  โทบุอุสึโนะมิยะ
  06
  急行
  東武日光線急行
  โทบุนิกโก
  33
  普通
  東武日光線
  โทบุนิกโก
  52
  普通
  東武日光線
  โทบุอุสึโนะมิยะ
 • 9

 • 13
  普通
  東武日光線
  ชินฟุจิวาระ
  42
  普通
  東武日光線
  โทบุอุสึโนะมิยะ
 • 10

 • 11
  普通
  東武日光線
  โทบุนิกโก
  50
  普通
  東武日光線
  โทบุอุสึโนะมิยะ
 • 11

 • 06
  普通
  東武日光線
  โทบุอุสึโนะมิยะ
  36
  普通
  東武日光線
  โทบุนิกโก
 • 12

 • 06
  普通
  東武日光線
  โทบุนิกโก
  36
  普通
  東武日光線
  โทบุอุสึโนะมิยะ
 • 13

 • 06
  普通
  東武日光線
  ชินฟุจิวาระ
  36
  普通
  東武日光線
  โทบุอุสึโนะมิยะ
 • 14

 • 06
  普通
  東武日光線
  โทบุนิกโก
  36
  普通
  東武日光線
  โทบุอุสึโนะมิยะ
 • 15

 • 05
  普通
  東武日光線
  โทบุนิกโก
  36
  普通
  東武日光線
  โทบุอุสึโนะมิยะ
 • 16

 • 06
  普通
  東武日光線
  โทบุนิกโก
  27
  普通
  東武日光線
  โทบุอุสึโนะมิยะ
  51
  普通
  東武日光線
  โทบุนิกโก
 • 17

 • 12
  普通
  東武日光線
  โทบุนิกโก
  34
  普通
  東武日光線
  โทบุอุสึโนะมิยะ
  52
  普通
  東武日光線
  โทบุนิกโก
 • 18

 • 17
  普通
  東武日光線
  โทบุนิกโก
  38
  普通
  東武日光線
  โทบุอุสึโนะมิยะ
  58
  普通
  東武日光線
  โทบุนิกโก
 • 19

 • 17
  普通
  東武日光線
  โทบุอุสึโนะมิยะ
  37
  普通
  東武日光線
  โทบุนิกโก
  56
  普通
  東武日光線
  ชินโทจิกิ
 • 20

 • 17
  普通
  東武日光線
  โทบุนิกโก
  36
  普通
  東武日光線
  ชินโทจิกิ
  56
  普通
  東武日光線
  โทบุอุสึโนะมิยะ
 • 21

 • 16
  普通
  東武日光線
  โทบุนิกโก
  36
  普通
  東武日光線
  ชินโทจิกิ
  56
  普通
  東武日光線
  ชินกานูม่า
 • 22

 • 36
  普通
  東武日光線
  ชินโทจิกิ
 • 23

 • 11
  普通
  東武日光線
  ชินโทจิกิ
  51
  普通
  東武日光線
  ชินโทจิกิ