คุมาโมโตะเอกิมาเอะ

รถรางคุมาโมโตะสาย A สำหรับ เก็นงุนมาจิ

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด A系統
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations