คุมาโมโตะ

JR กยูชูรถไฟหัวกระสุน สำหรับ ฮาคาตะ

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด さくら つばめ みずほ
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  6

 • 08
  さくら
  さくら540号
  ชินโอซากะ
  30
  つばめ
  つばめ300号
  ฮาคาตะ
 • 7

 • 01
  さくら
  さくら400号
  ฮาคาตะ
  07
  つばめ
  つばめ302号
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  19
  みずほ
  みずほ600号
  ชินโอซากะ
  27
  つばめ
  つばめ304号
  ฮาคาตะ
  42
  さくら
  さくら542号
  ชินโอซากะ
  45
  つばめ
  つばめ306号
  ฮาคาตะ
 • 8

 • 06
  つばめ
  つばめ308号
  ฮาคาตะ
  39
  さくら
  さくら544号
  ชินโอซากะ
 • 9

 • 20
  つばめ
  つばめ310号
  ฮาคาตะ
  39
  さくら
  さくら546号
  ชินโอซากะ
 • 10

 • 04
  さくら
  さくら548号
  ชินโอซากะ
  20
  つばめ
  つばめ312号
  ฮาคาตะ
  39
  さくら
  さくら550号
  ชินโอซากะ
 • 11

 • 20
  つばめ
  つばめ314号
  ฮาคาตะ
  42
  さくら
  さくら552号
  ชินโอซากะ
 • 12

 • 20
  つばめ
  つばめ316号
  ฮาคาตะ
  42
  さくら
  さくら554号
  ชินโอซากะ
 • 13

 • 17
  さくら
  さくら402号
  ฮาคาตะ
  20
  つばめ
  つばめ318号
  ฮาคาตะ
  42
  さくら
  さくら556号
  ชินโอซากะ
 • 14

 • 20
  つばめ
  つばめ320号
  ฮาคาตะ
  42
  さくら
  さくら558号
  ชินโอซากะ
 • 15

 • 04
  さくら
  さくら560号
  ชินโอซากะ
  20
  つばめ
  つばめ322号
  ฮาคาตะ
  42
  さくら
  さくら562号
  ชินโอซากะ
  50
  つばめ
  つばめ324号
  ฮาคาตะ
 • 16

 • 04
  さくら
  さくら564号
  ชินโอซากะ
  20
  つばめ
  つばめ326号
  ฮาคาตะ
  42
  さくら
  さくら566号
  ชินโอซากะ
 • 17

 • 04
  さくら
  さくら568号
  ชินโอซากะ
  20
  つばめ
  つばめ328号
  ฮาคาตะ
  47
  みずほ
  みずほ608号
  ชินโอซากะ
 • 18

 • 04
  さくら
  さくら570号
  ชินโอซากะ
  20
  つばめ
  つばめ330号
  ฮาคาตะ
  40
  みずほ
  みずほ610号
  ชินโอซากะ
 • 19

 • 02
  さくら
  さくら404号
  ฮาคาตะ
  20
  つばめ
  つばめ332号
  ฮาคาตะ
  38
  さくら
  さくら572号
  ชินโอซากะ
  56
  つばめ
  つばめ334号
  ฮาคาตะ
 • 20

 • 35
  みずほ
  みずほ614号
  ชินโอซากะ
  38
  つばめ
  つばめ336号
  ฮาคาตะ
 • 21

 • 11
  さくら
  さくら406号
  ฮิโระชิมะ
  56
  つばめ
  つばめ338号
  ฮาคาตะ
 • 22

 • 34
  つばめ
  つばめ340号
  ฮาคาตะ
 • 23

 • 17
  さくら
  さくら408号
  ฮาคาตะ