คุมาโมโตะ

ชินยัตสึชิโระ
ชินทามานะ

JR กยูชูรถไฟหัวกระสุน สำหรับ ฮาคาตะ

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด ซากุระ ชุบาเมะ มิซูโฮ
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  6

 • 08
  ซากุระ
  さくら540号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 12番ホーム
  30
  ชุบาเมะ
  つばめ300号
  ฮาคาตะ
  ชานชาลา: 12番ホーム
 • 7

 • 01
  ซากุระ
  さくら400号
  ฮาคาตะ
  ชานชาลา: 12番ホーム
  07
  ชุบาเมะ
  つばめ302号
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  ชานชาลา: 11番ホーム
  19
  มิซูโฮ
  みずほ600号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 12番ホーム
  27
  ชุบาเมะ
  つばめ304号
  ฮาคาตะ
  ชานชาลา: 11番ホーム
  42
  ซากุระ
  さくら542号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 12番ホーム
  45
  ชุบาเมะ
  つばめ306号
  ฮาคาตะ
  ชานชาลา: 11番ホーム
 • 8

 • 06
  ชุบาเมะ
  つばめ308号
  ฮาคาตะ
  ชานชาลา: 12番ホーム
  19
  มิซูโฮ
  みずほ602号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 12番ホーム
  39
  ซากุระ
  さくら544号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 12番ホーム
 • 9

 • 16
  มิซูโฮ
  みずほ604号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 12番ホーム
  20
  ชุบาเมะ
  つばめ310号
  ฮาคาตะ
  ชานชาลา: 11番ホーム
  39
  ซากุระ
  さくら546号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 12番ホーム
 • 10

 • 04
  ซากุระ
  さくら548号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 12番ホーム
  20
  ชุบาเมะ
  つばめ312号
  ฮาคาตะ
  ชานชาลา: 11番ホーム
  39
  ซากุระ
  さくら550号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 12番ホーム
 • 11

 • 16
  มิซูโฮ
  みずほ606号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 12番ホーム
  20
  ชุบาเมะ
  つばめ314号
  ฮาคาตะ
  ชานชาลา: 11番ホーム
  42
  ซากุระ
  さくら552号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 12番ホーム
 • 12

 • 20
  ชุบาเมะ
  つばめ316号
  ฮาคาตะ
  ชานชาลา: 12番ホーム
  42
  ซากุระ
  さくら554号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 12番ホーム
 • 13

 • 17
  ซากุระ
  さくら402号
  ฮาคาตะ
  ชานชาลา: 12番ホーム
  20
  ชุบาเมะ
  つばめ318号
  ฮาคาตะ
  ชานชาลา: 11番ホーム
  42
  ซากุระ
  さくら556号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 12番ホーム
 • 14

 • 20
  ชุบาเมะ
  つばめ320号
  ฮาคาตะ
  ชานชาลา: 11番ホーム
  42
  ซากุระ
  さくら558号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 12番ホーム
 • 15

 • 04
  ซากุระ
  さくら560号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 12番ホーム
  20
  ชุบาเมะ
  つばめ322号
  ฮาคาตะ
  ชานชาลา: 11番ホーム
  42
  ซากุระ
  さくら562号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 12番ホーム
  50
  ชุบาเมะ
  つばめ324号
  ฮาคาตะ
  ชานชาลา: 11番ホーム
 • 16

 • 04
  ซากุระ
  さくら564号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 12番ホーム
  20
  ชุบาเมะ
  つばめ326号
  ฮาคาตะ
  ชานชาลา: 11番ホーム
  42
  ซากุระ
  さくら566号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 12番ホーム
 • 17

 • 04
  ซากุระ
  さくら568号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 12番ホーム
  20
  ชุบาเมะ
  つばめ328号
  ฮาคาตะ
  ชานชาลา: 12番ホーム
  47
  มิซูโฮ
  みずほ608号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 12番ホーム
 • 18

 • 04
  ซากุระ
  さくら570号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 12番ホーム
  20
  ชุบาเมะ
  つばめ330号
  ฮาคาตะ
  ชานชาลา: 11番ホーム
  40
  มิซูโฮ
  みずほ610号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 12番ホーム
 • 19

 • 02
  ซากุระ
  さくら404号
  ฮาคาตะ
  ชานชาลา: 12番ホーム
  13
  มิซูโฮ
  みずほ612号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 12番ホーム
  20
  ชุบาเมะ
  つばめ332号
  ฮาคาตะ
  ชานชาลา: 11番ホーム
  38
  ซากุระ
  さくら572号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 12番ホーム
  56
  ชุบาเมะ
  つばめ334号
  ฮาคาตะ
  ชานชาลา: 12番ホーム
 • 20

 • 35
  มิซูโฮ
  みずほ614号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 12番ホーム
  38
  ชุบาเมะ
  つばめ336号
  ฮาคาตะ
  ชานชาลา: 11番ホーム
 • 21

 • 11
  ซากุระ
  さくら406号
  ฮิโระชิมะ
  ชานชาลา: 12番ホーム
  56
  ชุบาเมะ
  つばめ338号
  ฮาคาตะ
  ชานชาลา: 12番ホーム
 • 22

 • 34
  ชุบาเมะ
  つばめ340号
  ฮาคาตะ
  ชานชาลา: 12番ホーム
 • 23

 • 17
  ซากุระ
  さくら408号
  ฮาคาตะ
  ชานชาลา: 12番ホーム
เนื้อหาของตารางเวลา 2024-02-21 ในปัจจุบันสะท้อนถึงข้อมูลล่าสุดที่ได้รับจาก Kotsu Shimbun การแก้ไขตารางเวลาจะดำเนินการทั่วประเทศญี่ปุ่นในวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2024 โปรดทราบว่าเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ค
close

ข้อมูลในเว็บไซต์นี้มีประโยชน์หรือไม่?

bad

ไร้ประโยชน์

normal

เนื้อหาไม่เพียงพอ

good

มีประโยชน์

ขอบคุณสำหรับการตอบกลับครับ/ค่ะ พวกเราจะพยายามปรับปรุงคุณภาพต่อไป