คุมะกายะ

JR ทากาซากิเส้น สำหรับ โอมิยะ (ไซตามะ)/อุเอโนะ

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 普通 特別快速 特急 快速
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  5

 • 12
  普通
  JR上野東京ライン
  โอดาวาระ (ผ่าน อุเอโนะ)
  29
  普通
  JR湘南新宿ライン
  โอดาวาระ (ผ่าน ชินจูกุ)
  39
  普通
  JR上野東京ライン
  โอดาวาระ (ผ่าน อุเอโนะ)
  47
  普通
  JR上野東京ライン
  อะตามิ (ผ่าน อุเอโนะ)
  56
  普通
  JR高崎線
  อุเอโนะ
 • 6

 • 06
  普通
  JR上野東京ライン
  โอดาวาระ (ผ่าน อุเอโนะ)
  17
  普通
  JR上野東京ライン
  โอดาวาระ (ผ่าน อุเอโนะ)
  25
  普通
  JR湘南新宿ライン
  ฮิรัตสึกะ (ผ่าน ชินจูกุ)
  32
  普通
  JR上野東京ライン
  โคซุ (ผ่าน อุเอโนะ)
  40
  普通
  JR上野東京ライン
  ฮิรัตสึกะ (ผ่าน อุเอโนะ)
  50
  普通
  JR湘南新宿ライン
  โอดาวาระ (ผ่าน ชินจูกุ)
  57
  普通
  JR上野東京ライン
  อะตามิ (ผ่าน อุเอโนะ)
 • 7

 • 03
  普通
  JR上野東京ライン
  ชินากาว่า (ผ่าน อุเอโนะ)
  10
  普通
  JR湘南新宿ライン
  โคซุ (ผ่าน ชินจูกุ)
  20
  普通
  JR上野東京ライン
  อะตามิ (ผ่าน อุเอโนะ)
  27
  普通
  JR高崎線
  อุเอโนะ
  34
  普通
  JR上野東京ライン
  โคซุ (ผ่าน อุเอโนะ)
  41
  普通
  JR上野東京ライン
  ฮิรัตสึกะ (ผ่าน อุเอโนะ)
  48
  特別快速
  JR湘南新宿ライン特別快速
  โอดาวาระ (ผ่าน ชินจูกุ)
 • 8

 • 01
  普通
  JR上野東京ライン
  ชินากาว่า (ผ่าน อุเอโนะ)
  12
  普通
  JR上野東京ライン
  ฮิรัตสึกะ (ผ่าน อุเอโนะ)
  21
  普通
  JR湘南新宿ライン
  โคซุ (ผ่าน ชินจูกุ)
  26
  普通
  JR上野東京ライン
  ชินากาว่า (ผ่าน อุเอโนะ)
  31
  普通
  JR上野東京ライン
  อะตามิ (ผ่าน อุเอโนะ)
  42
  特急
  あかぎ8号
  อุเอโนะ
  44
  特別快速
  JR湘南新宿ライン特別快速
  โอดาวาระ (ผ่าน ชินจูกุ)
  50
  普通
  JR上野東京ライン
  ชินากาว่า (ผ่าน อุเอโนะ)
  55
  普通
  JR湘南新宿ライン
  โคซุ (ผ่าน ชินจูกุ)
 • 9

 • 04
  普通
  JR上野東京ライン
  ฮิรัตสึกะ (ผ่าน อุเอโนะ)
  11
  普通
  JR湘南新宿ライン
  ฮิรัตสึกะ (ผ่าน ชินจูกุ)
  20
  特急
  あかぎ10号
  อุเอโนะ
  24
  普通
  JR高崎線
  อุเอโนะ
  32
  普通
  JR上野東京ライン
  โอดาวาระ (ผ่าน อุเอโนะ)
  47
  普通
  JR上野東京ライン
  อะตามิ (ผ่าน อุเอโนะ)
  56
  特別快速
  JR湘南新宿ライン特別快速
  โอดาวาระ (ผ่าน ชินจูกุ)
 • 10

 • 12
  普通
  JR上野東京ライン
  อะตามิ (ผ่าน อุเอโนะ)
  19
  普通
  JR湘南新宿ライン
  ฮิรัตสึกะ (ผ่าน ชินจูกุ)
  35
  普通
  JR上野東京ライン
  โอดาวาระ (ผ่าน อุเอโนะ)
  47
  普通
  JR上野東京ライン
  อะตามิ (ผ่าน อุเอโนะ)
  56
  特別快速
  JR湘南新宿ライン特別快速
  โอดาวาระ (ผ่าน ชินจูกุ)
 • 11

 • 11
  普通
  JR上野東京ライン
  อะตามิ (ผ่าน อุเอโนะ)
  19
  普通
  JR湘南新宿ライン
  ฮิรัตสึกะ (ผ่าน ชินจูกุ)
  34
  普通
  JR上野東京ライン
  โอดาวาระ (ผ่าน อุเอโนะ)
  48
  普通
  JR上野東京ライン
  อะตามิ (ผ่าน อุเอโนะ)
  56
  特別快速
  JR湘南新宿ライン特別快速
  โอดาวาระ (ผ่าน ชินจูกุ)
 • 12

 • 13
  普通
  JR上野東京ライン
  อะตามิ (ผ่าน อุเอโนะ)
  19
  普通
  JR湘南新宿ライン
  ฮิรัตสึกะ (ผ่าน ชินจูกุ)
  34
  普通
  JR上野東京ライン
  โอดาวาระ (ผ่าน อุเอโนะ)
  48
  普通
  JR上野東京ライン
  อะตามิ (ผ่าน อุเอโนะ)
  56
  特別快速
  JR湘南新宿ライン特別快速
  โอดาวาระ (ผ่าน ชินจูกุ)
 • 13

 • 13
  普通
  JR上野東京ライン
  อะตามิ (ผ่าน อุเอโนะ)
  19
  普通
  JR湘南新宿ライン
  โคซุ (ผ่าน ชินจูกุ)
  33
  普通
  JR上野東京ライン
  โอดาวาระ (ผ่าน อุเอโนะ)
  48
  普通
  JR上野東京ライン
  อิโต (ผ่าน อุเอโนะ)
  56
  特別快速
  JR湘南新宿ライン特別快速
  โอดาวาระ (ผ่าน ชินจูกุ)
 • 14

 • 10
  普通
  JR上野東京ライン
  อะตามิ (ผ่าน อุเอโนะ)
  18
  普通
  JR湘南新宿ライン
  ฮิรัตสึกะ (ผ่าน ชินจูกุ)
  34
  特急
  草津・四万2号
  อุเอโนะ
  36
  普通
  JR上野東京ライン
  อะตามิ (ผ่าน อุเอโนะ)
  48
  普通
  JR上野東京ライン
  ฮิรัตสึกะ (ผ่าน อุเอโนะ)
  56
  特別快速
  JR湘南新宿ライン特別快速
  โอดาวาระ (ผ่าน ชินจูกุ)
 • 15

 • 11
  普通
  JR上野東京ライン
  นูมาซุ (ผ่าน อุเอโนะ)
  19
  普通
  JR湘南新宿ライン
  ฮิรัตสึกะ (ผ่าน ชินจูกุ)
  34
  普通
  JR上野東京ライン
  โอดาวาระ (ผ่าน อุเอโนะ)
  40
  特急
  草津・四万34号
  อุเอโนะ
  48
  普通
  JR上野東京ライン
  ฮิรัตสึกะ (ผ่าน อุเอโนะ)
  57
  特別快速
  JR湘南新宿ライン特別快速
  โอดาวาระ (ผ่าน ชินจูกุ)
 • 16

 • 05
  普通
  JR上野東京ライン
  อะตามิ (ผ่าน อุเอโนะ)
  21
  普通
  JR湘南新宿ライン
  ฮิรัตสึกะ (ผ่าน ชินจูกุ)
  26
  普通
  JR上野東京ライン
  โอดาวาระ (ผ่าน อุเอโนะ)
  38
  普通
  JR上野東京ライン
  ฮิรัตสึกะ (ผ่าน อุเอโนะ)
  53
  普通
  JR湘南新宿ライン
  โอดาวาระ (ผ่าน ชินจูกุ)
  58
  普通
  JR上野東京ライン
  อะตามิ (ผ่าน อุเอโนะ)
 • 17

 • 07
  快速
  JR高崎線快速〔アーバン〕
  อุเอโนะ
  09
  普通
  JR上野東京ライン
  โอดาวาระ (ผ่าน อุเอโนะ)
  16
  特急
  草津・四万4号
  อุเอโนะ
  21
  普通
  JR湘南新宿ライン
  โคซุ (ผ่าน ชินจูกุ)
  28
  普通
  JR上野東京ライン
  โคซุ (ผ่าน อุเอโนะ)
  42
  普通
  JR上野東京ライン
  โอดาวาระ (ผ่าน อุเอโนะ)
  55
  普通
  JR湘南新宿ライン
  ฮิรัตสึกะ (ผ่าน ชินจูกุ)
 • 18

 • 03
  普通
  JR上野東京ライン
  นูมาซุ (ผ่าน อุเอโนะ)
  15
  快速
  JR高崎線快速〔アーバン〕
  อุเอโนะ
  21
  普通
  JR湘南新宿ライン
  ฮิรัตสึกะ (ผ่าน ชินจูกุ)
  28
  普通
  JR上野東京ライン
  โอดาวาระ (ผ่าน อุเอโนะ)
  44
  普通
  JR上野東京ライン
  นูมาซุ (ผ่าน อุเอโนะ)
  56
  普通
  JR湘南新宿ライン
  โคซุ (ผ่าน ชินจูกุ)
 • 19

 • 04
  普通
  JR上野東京ライン
  อะตามิ (ผ่าน อุเอโนะ)
  13
  快速
  JR高崎線快速〔アーバン〕
  อุเอโนะ
  19
  普通
  JR湘南新宿ライン
  โคซุ (ผ่าน ชินจูกุ)
  29
  普通
  JR上野東京ライン
  อะตามิ (ผ่าน อุเอโนะ)
  50
  普通
  JR上野東京ライン
  อิโต (ผ่าน อุเอโนะ)
  56
  普通
  JR湘南新宿ライン
  โอดาวาระ (ผ่าน ชินจูกุ)
 • 20

 • 04
  普通
  JR上野東京ライン
  นูมาซุ (ผ่าน อุเอโนะ)
  15
  快速
  JR高崎線快速〔アーバン〕
  อุเอโนะ
  28
  普通
  JR上野東京ライン
  ฮิรัตสึกะ (ผ่าน อุเอโนะ)
  43
  普通
  JR湘南新宿ライン
  โอดาวาระ (ผ่าน ชินจูกุ)
  49
  普通
  JR上野東京ライン
  โอดาวาระ (ผ่าน อุเอโนะ)
  58
  普通
  JR上野東京ライン
  ฮิรัตสึกะ (ผ่าน อุเอโนะ)
 • 21

 • 16
  快速
  JR高崎線快速〔アーバン〕
  อุเอโนะ
  18
  普通
  JR上野東京ライン
  โอดาวาระ (ผ่าน อุเอโนะ)
  31
  普通
  JR湘南新宿ライン
  โอดาวาระ (ผ่าน ชินจูกุ)
  36
  普通
  JR上野東京ライン
  อะตามิ (ผ่าน อุเอโนะ)
  46
  普通
  JR湘南新宿ライン
  โคซุ (ผ่าน ชินจูกุ)
  53
  普通
  JR高崎線
  อุเอโนะ
 • 22

 • 01
  普通
  JR高崎線
  โตเกียว
  11
  普通
  JR高崎線
  อุเอโนะ
  27
  普通
  JR高崎線
  อุเอโนะ
  53
  普通
  JR高崎線
  อุเอโนะ
 • 23

 • 11
  普通
  JR高崎線
  อุเอโนะ