อาคารสนามบิน 2 (นาริตะอาคารผู้โดยสาร 2 3)

สายหลักเคเซ (เกเจนะริตะ-สนามบินนาริตะ) สำหรับ สนามบินนาริตะ

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 普通 快速 特急 快特 有料特急 通勤特急
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations