อาคารสนามบิน 2 (นาริตะอาคารผู้โดยสาร 2 3)

สายเคเซสนามบินนาริตะ‧สายรถไฟสายโฮกุโจ สำหรับ สนามบินนาริตะ

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด AC特急 有料特急
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations