อาคารสนามบิน 2 (นาริตะอาคารผู้โดยสาร 2 3)

สายเคเซสนามบินนาริตะ‧สายรถไฟสายโฮกุโจ สำหรับ สนามบินนาริตะ

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด AC特急 有料特急
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  6

 • 15
  AC特急
  京成成田空港線アクセス特急
  สนามบินนาริตะ
  24
  有料特急
  京成成田空港線スカイライナー1号
  สนามบินนาริตะ
  43
  有料特急
  京成成田空港線スカイライナー3号
  สนามบินนาริตะ
  53
  AC特急
  京成成田空港線アクセス特急
  สนามบินนาริตะ
 • 7

 • 12
  有料特急
  京成成田空港線スカイライナー5号
  สนามบินนาริตะ
  23
  有料特急
  京成成田空港線スカイライナー7号
  สนามบินนาริตะ
  34
  AC特急
  京成成田空港線アクセス特急
  สนามบินนาริตะ
  47
  有料特急
  京成成田空港線スカイライナー9号
  สนามบินนาริตะ
 • 8

 • 07
  有料特急
  京成成田空港線スカイライナー11号
  สนามบินนาริตะ
  10
  AC特急
  京成成田空港線アクセス特急
  สนามบินนาริตะ
  23
  有料特急
  京成成田空港線スカイライナー13号
  สนามบินนาริตะ
  32
  AC特急
  京成成田空港線アクセス特急
  สนามบินนาริตะ
  43
  有料特急
  京成成田空港線スカイライナー15号
  สนามบินนาริตะ
  56
  AC特急
  京成成田空港線アクセス特急
  สนามบินนาริตะ
 • 9

 • 06
  有料特急
  京成成田空港線スカイライナー17号
  สนามบินนาริตะ
  17
  AC特急
  京成成田空港線アクセス特急
  สนามบินนาริตะ
  26
  有料特急
  京成成田空港線スカイライナー19号
  สนามบินนาริตะ
  44
  有料特急
  京成成田空港線スカイライナー21号
  สนามบินนาริตะ
  57
  AC特急
  京成成田空港線アクセス特急
  สนามบินนาริตะ
 • 10

 • 06
  有料特急
  京成成田空港線スカイライナー23号
  สนามบินนาริตะ
  22
  有料特急
  京成成田空港線スカイライナー25号
  สนามบินนาริตะ
  37
  AC特急
  京成成田空港線アクセス特急
  สนามบินนาริตะ
  46
  有料特急
  京成成田空港線スカイライナー27号
  สนามบินนาริตะ
 • 11

 • 02
  有料特急
  京成成田空港線スカイライナー29号
  สนามบินนาริตะ
  17
  AC特急
  京成成田空港線アクセス特急
  สนามบินนาริตะ
  26
  有料特急
  京成成田空港線スカイライナー31号
  สนามบินนาริตะ
  42
  有料特急
  京成成田空港線スカイライナー33号
  สนามบินนาริตะ
  57
  AC特急
  京成成田空港線アクセス特急
  สนามบินนาริตะ
 • 12

 • 02
  有料特急
  京成成田空港線スカイライナー35号
  สนามบินนาริตะ
  26
  有料特急
  京成成田空港線スカイライナー37号
  สนามบินนาริตะ
  37
  AC特急
  京成成田空港線アクセス特急
  สนามบินนาริตะ
  42
  有料特急
  京成成田空港線スカイライナー39号
  สนามบินนาริตะ
 • 13

 • 02
  有料特急
  京成成田空港線スカイライナー41号
  สนามบินนาริตะ
  17
  AC特急
  京成成田空港線アクセス特急
  สนามบินนาริตะ
  26
  有料特急
  京成成田空港線スカイライナー43号
  สนามบินนาริตะ
  42
  有料特急
  京成成田空港線スカイライナー45号
  สนามบินนาริตะ
  57
  AC特急
  京成成田空港線アクセス特急
  สนามบินนาริตะ
 • 14

 • 02
  有料特急
  京成成田空港線スカイライナー47号
  สนามบินนาริตะ
  26
  有料特急
  京成成田空港線スカイライナー49号
  สนามบินนาริตะ
  37
  AC特急
  京成成田空港線アクセス特急
  สนามบินนาริตะ
  42
  有料特急
  京成成田空港線スカイライナー51号
  สนามบินนาริตะ
 • 15

 • 02
  有料特急
  京成成田空港線スカイライナー53号
  สนามบินนาริตะ
  17
  AC特急
  京成成田空港線アクセス特急
  สนามบินนาริตะ
  26
  有料特急
  京成成田空港線スカイライナー55号
  สนามบินนาริตะ
  42
  有料特急
  京成成田空港線スカイライナー57号
  สนามบินนาริตะ
  57
  AC特急
  京成成田空港線アクセス特急
  สนามบินนาริตะ
 • 16

 • 02
  有料特急
  京成成田空港線スカイライナー59号
  สนามบินนาริตะ
  26
  有料特急
  京成成田空港線スカイライナー61号
  สนามบินนาริตะ
  37
  AC特急
  京成成田空港線アクセス特急
  สนามบินนาริตะ
  42
  有料特急
  京成成田空港線スカイライナー63号
  สนามบินนาริตะ
 • 17

 • 02
  有料特急
  京成成田空港線スカイライナー65号
  สนามบินนาริตะ
  18
  AC特急
  京成成田空港線アクセス特急
  สนามบินนาริตะ
  27
  有料特急
  京成成田空港線スカイライナー67号
  สนามบินนาริตะ
  42
  有料特急
  京成成田空港線スカイライナー69号
  สนามบินนาริตะ
  57
  AC特急
  京成成田空港線アクセス特急
  สนามบินนาริตะ
 • 18

 • 02
  有料特急
  京成成田空港線スカイライナー71号
  สนามบินนาริตะ
  26
  有料特急
  京成成田空港線スカイライナー73号
  สนามบินนาริตะ
  41
  AC特急
  京成成田空港線アクセス特急
  สนามบินนาริตะ
 • 19

 • 02
  有料特急
  京成成田空港線スカイライナー75号
  สนามบินนาริตะ
  17
  AC特急
  京成成田空港線アクセス特急
  สนามบินนาริตะ
  43
  有料特急
  京成成田空港線スカイライナー77号
  สนามบินนาริตะ
 • 20

 • 02
  AC特急
  京成成田空港線アクセス特急
  สนามบินนาริตะ
  22
  有料特急
  京成成田空港線スカイライナー79号
  สนามบินนาริตะ
  41
  AC特急
  京成成田空港線アクセス特急
  สนามบินนาริตะ
 • 21

 • 02
  有料特急
  京成成田空港線スカイライナー81号
  สนามบินนาริตะ
  18
  AC特急
  京成成田空港線アクセス特急
  สนามบินนาริตะ
  46
  AC特急
  京成成田空港線アクセス特急
  สนามบินนาริตะ
 • 22

 • 46
  AC特急
  京成成田空港線アクセス特急
  สนามบินนาริตะ