อาคารสนามบิน 2 (นาริตะอาคารผู้โดยสาร 2 3)

JR สายนาริตะ(นาริตะ-สนามบินนาริตะ) สำหรับ สนามบินนาริตะ

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations